Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents

Any acadèmic 2024-25

Consulta els terminis de preinscripció, admissió i matrícula per al curs 2024-25 d'aquest màster.
Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2023-24.

Aquest màster es pot cursar:

  • en un any dins l'oferta de la UIB,
  • o bé integrat al màster de dos anys del programa EDISS (Master Programme on the Engineering of Data-intensive Intelligent Software Systems) https://www.master-ediss.eu/, que és un Erasmus Mundus Joint Master Degree amb finançament de la EU.
Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.761,07 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Aquest màster proporciona a l'estudiant l'oportunitat d'adquirir una base sòlida i coneixements avançats en Sistemes Intel·ligents, un dels camps més demandats, més prometedors i amb major futur de les tecnologies de la informació. El terme Sistemes Intel·ligents descriu sistemes i mètodes que simulen aspectes del comportament intel·ligent amb la finalitat que els mateixos sistemes aprenguin i dedueixin nous coneixements de forma autònoma i d'aquesta manera augmentin la seva potència per a la resolució de problemes. Per poder aconseguir aquest objectiu és necessari adquirir coneixements multidisciplinaris com ara enginyeria, matemàtiques, lingüística computacional, neurociència o automàtica.

En el màster es tracten temes com l'aprenentatge automàtic, la web semàntica, l'anàlisi de dades massives, la visió per computador, els sensors i el control de robots, la mineria de dades i les xarxes complexes, entre altres. L'objectiu és doble. Per una banda, formar professionals altament qualificats i amb els coneixements i valors necessaris per resoldre problemes complexos i per altra banda, capacitar a l'estudiant per iniciar, una vegada acabat el màster, activitats d'investigació tant teòrica com aplicada en Sistemes Intel·ligents. A més, el màster compta amb cinc mòduls optatius que tracten les línies més candents en Sistemes Intel·ligents possibilitant a l'estudiant elegir el perfil de formació que més s'ajusti als seus objectius personals.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari