Màster Universitari. Investigació en Salut i Qualitat de Vida

Any acadèmic 2024-25

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 30,01¤
Cost total: 1.854,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Respondre a les demandes actuals de la població pel que fa a salut i qualitat de vida és una exigència constant que requereix professionals altament qualificats, capaços de generar un major coneixement científic i millorar les pràctiques i les polítiques de salut.

El Màster Universitari d’Investigació en Salut i Qualitat de Vida pretén donar resposta a aquestes demandes tot oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Els continguts d’aquest màster contribuiran a completar la formació de l’alumnat que vulgui orientar el seu futur professional a la recerca i posterior aplicació pràctica en camps científics relacionats amb la salut i la qualitat de vida. D’altra banda, l’enfocament dels continguts també pot afavorir la capacitació complementària d’altres disciplines que desenvolupin tasques sociosanitàries en l’àmbit de la salut.

Estàs interessat a cursar aquest màster? Les codirectores i exestudiants del màster et fan una presentació del màster i t'expliquen l'interès i els motius per cursar-lo. Visualitza els nostres vídeos explicatius!

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari