Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i Línies d'Intervenció

Any acadèmic 2024-25

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.

Podeu ampliar la informació del procés d'extinció a la pestanya Procés d'extinció d'aquesta pàgina.

Podeu consultar aquesta informació per l'oferta per a l'any acadèmic: 2022-23.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Castellà, Català/Castellà, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.761,07 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

La finalitat del màster és aportar una formació avançada de caràcter especialitzat i multidisciplinari que capaciti professionalment per intervenir en programes i serveis d'atenció a nins menors de sis anys.

Els canvis socials (multiculturalitat, noves estructures familiars...) i els avanços científics actuals (neurociències, teoria de l’aferrament (attachment), perspectiva sistèmica...) exigeixen mirar des de nous enfocaments el desenvolupament i la intervenció en els primers anys de vida.

La intervenció en la primera infància és clau per al desenvolupament futur i es fa necessari incorporar serveis de promoció i suport, i afavorir programes de prevenció i detecció de situacions de risc.

La teoria i la recerca sobre la primera infància tenen molt a aportar en el desenvolupament de polítiques i pràctiques comunitàries, així com en la supervisió i avaluació d'iniciatives i la formació de les persones responsables de l'atenció a la primera infància.

Les principals línies de recerca relacionades amb el màster són:

  • En l'àmbit social: els programes i serveis de suport a les famílies en la primera infància.
  • En l'àmbit educatiu: anàlisi de la relació escola-família, la innovació educativa i avaluació de bones pràctiques en l'etapa d'educació infantil.
  • En l'àmbit de la salut: els programes de prevenció, salut i benestar en la primera infància.
 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari