Màster Universitari en Neurociències

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català, Castellà, Anglès, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 30,01¤
Cost total: 1.854,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

En els últims 30 anys les ciències del sistema nerviós han conegut un vertiginós avanç. Una clau d’aquest avanç ha estat l’abordatge multidisciplinari en la seva investigació, donant lloc a un cos de coneixements que desborden els camps científics clàssics i que avui es coneix com Neurociència. Els programes de neurociències tenen un paper fonamental en l’àmbit de la salut. Un millor coneixement del cervell facilita els avenços en el tractament de malalties de gran impacte socioeconòmic, les malalties neurodegeneratives, molt lligades a l’envelliment i a processos com la cognició, la memòria, les emocions, etc., i cada vegada més freqüents: depressió, demència, esquizofrènia, malaltia de parkinson o accidents cerebrovasculars. Abordar aquestes malalties des de les diferents branques de les neurociències permetrà idear noves formes de tractament més eficaços amb estratègies terapèutiques cada vegada més efectives.

El Màster Universitari en Neurociències aquí presentat ofereix una visió multidisciplinària dels coneixements en neurociències, avalat per la procedència de diferents àrees de coneixement del professorat responsable de la docència, des de la biologia cel·lular i molecular, la farmacologia, la fisiologia, la psicobiologia i la psicologia bàsica, el que el fa únic entre els màsters implantats en altres universitats espanyoles o de la resta d’Europa.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari