Màster Universitari en Llengües i Literatures Modernes

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Arts i Humanitats
Direcció dels estudis Dra. Joana Salazar Noguera
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català i/o castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preus Preu públic per crèdit 23,89¤
Cost total: 1.487,47 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

L'objectiu general del màster és aprofundir en l'estudi i la recerca en els diferents camps de la Filologia, tant en l'àmbit de la literatura com en el de la lingüística i les llengües modernes. Es pretén ampliar els coneixements adquirits en la titulació de Grau sobre els estudis literaris i culturals o sobre la lingüística i les llengües modernes implicades en aquest màster, per tal que l'alumnat pugui especialitzar-se en un dels dos camps.

És així mateix objectiu general d'aquests estudis proporcionar a l'alumnat els recursos adequats per analitzar i interpretar críticament textos, literaris o extraliteraris.

Finalment, cal esmentar també com a objectiu del màster que els estudiants adquireixin les eines metodològiques necessàries per realitzar un treball de recerca en alguna de les àrees de la Filologia involucrades en aquest postgrau, i que siguin capaços de presentar-lo davant un públic especialitzat i no especialitzat.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari