Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família

Any acadèmic 2021-22

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés.
Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dra. María del Carmen Orte Socías
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
No s'ofereixen places de nou ingrés per extinció de pla
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Preus Preu públic de 1a matrícula per crèdit 28,45¤
Cost total: 1.767,60¤ (*)(**)
Directe a

(*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol
(**) Més informació sobre preus

Es tracta d'un màster centrat en la millora de la capacitat d'anàlisi, així com en l'adquisició de capacitats i destreses que promouen els processos de desenvolupament al llarg de la vida en contextos familiars i de convivència diversos, així com la utilització d'estratègies preventives i d'intervenció-mediació familiar en situacions convencionals, no-convencionals, de necessitats especials i/o de risc psicosocial.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36