Màster Universitari en Investigació Biomèdica

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències de la Salut
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Idioma Castellà, Anglès, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 30,01¤
Cost total: 1.854,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster Universitari en Investigació Biomèdica té una orientació investigadora i proporciona una formació multidisciplinària en l'àmbit de la investigació en Biomedicina, amb una sòlida preparació científica, avançada, multidisciplinària i integradora de la Bioquímica, la Biologia Molecular i la Biologia Cel·lular de la salut i la malaltia. La formació del Màster s'adreça a la investigació translacional competitiva que contribueixi a un millor coneixement de les bases moleculars de la patologia humana, així com al descobriment i desenvolupament de nous procediments preventius, diagnòstics i terapèutics basats en els coneixements de les biociències moleculars.

El Màster inclou tres especialitats. Per obtenir qualsevol de les tres especialitats ofertes, a més de superar les assignatures corresponents, caldrà que el Treball de Fi de Màster es correspongui amb l'àmbit de coneixement de l'especialitat triada, tot això, avalat pel tutor.

L'alumne ha de cursar una de les tres especialitats per obtenir el títol.

Les especialitats que s'ofereixen són:

  • Especialitat en Investigació en Càncer
  • Especialitat en Investigació en Síndrome Metabòlica i Envelliment
  • Especialitat en Investigació Transversal en Biomedicina
 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari