Màster Universitari en Filosofia

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Arts i Humanitats
Àmbit de coneixement Història, arqueologia, geografia, filosofia i humanitats
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català i/o castellà (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 23,89¤
Cost total: 1.487,47 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster Universitari en Filosofia és una titulació superior orientada a la formació avançada de l’alumnat que abasta les àrees fonamentals dels estudis en filosofia: història de la filosofia, filosofia teorètica, filosofia pràctica i filosofia de la ciència. Integrada en els marcs educatius espanyol i europeu, aquesta titulació pretén dotar l’alumnat de les competències necessàries per a dur a terme amb solvència i autonomia una recerca, continuar els estudis o millorar en l’entorn laboral. El pla d’estudis d’aquesta titulació ha estat dissenyat per a aconseguir un aprofitament òptim del temps i l’esforç de l’alumnat, així com perquè el procés d’aprenentatge sigui coherent i la formació final, completa i especialitzada.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari