Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació

Any acadèmic 2024-25

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis Dr. José Luís Groizard Cardosa
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Anglès ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 26,18¤
Cost total: 1.624,87 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: http://metme.uib.eu/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El Màster en Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METME) és un programa de formació avançada que pretén formar especialistes en anàlisis econòmica aplicada al monitoratge i avaluació (M&E) de projectes i polítiques en economies turístiques. El Màster persegueix transferir coneixements analítics i metodologies quantitatives en M&E, integrant coneixements teòrics i la seva aplicació a problemes econòmics reals, per afrontar els reptes econòmics actuals de les economies especialitzades en turisme.

El Màster cerca afavorir el desenvolupament d’habilitats i competències en M&E que contribueixin a la millora de la competitivitat i la sostenibilitat de las economies turístiques. Amb l’objectiu d’adquirir coneixements en tècniques de M&E innovadores, l’alumne podrà escollir entre dues especialitzacions: (i) Tècniques de monitoratge aplicades al turisme i (2) Tècniques d’avaluació aplicades al turisme.

  • El monitoratge és una anàlisis sistemàtica que persegueix identificar els canvis que experimenta un sistema (destinació, sector, activitat, empresa, etc.) durant un període de temps determinat que, generalment, coincideix amb el procés d’implementació d’un projecte, política o pla. D’aquesta manera, el monitoratge proporciona, als agents encarregats de la presa de decisions, indicadors dels progressos i assoliments realitzats en l’ús dels fons disponibles.
  • L’avaluació és una anàlisis sistemàtica i objectiva de l’eficàcia, l’eficiència i/o l’equitat que deriva de la implementació d’un projecte, política o pla sobre un sistema (destinació, sector, activitat, empresa, etc.). En resum, es pot dir que l’avaluació té com a objectiu mesurar l’impacte econòmic del projecte per, d’aquesta manera, determinar la rellevància i l’assoliment dels objectius. Una avaluació ha de proporcionar informació creïble i útil, que pugui ser incorporada als processos de presa de decisions.

 

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari