Màster Universitari en Edificació i Rehabilitació Arquitectònica

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Enginyeria i Arquitectura
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
25
Crèdits 72
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 2.102,47 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Els darrers anys, s'han produït grans canvis en el procés edificatori, com a conseqüència de la necessitat de conservar i rehabilitar els edificis existents, i també d’implantar noves tècniques i tecnologies avançades per millorar l'exercici energètic en totes les intervencions en aquest àmbit. El compromís amb la rehabilitació i renovació de la planta d'edificis existent davant de la construcció d'una ciutat nova és un desafiament fonamental de les societats actuals, que tenen com a repte contribuir al progrés econòmic, sense oblidar les exigències del desenvolupament urbà sostenible, la regulació del qual es fa necessària per combinar tota una sèrie de factors: medi ambient, qualitat de vida, eficiència energètica, prestació de serveis, cohesió social, etc. Aquests canvis han comportat que el mercat laboral demani tècnics altament qualificats en l'àmbit de l'edificació i la rehabilitació arquitectònica.

La necessitat de reforçar els coneixements dels professionals del sector de l'edificació justifica aquest màster, en el qual es treballarà en la legislació i la normativa vigents en rehabilitació, a més de tractar processos més avançats i innovadors desenvolupats en l'àmbit de l'edificació a la darrera dècada. Concretament, en aquest màster s'abordarà:

L'anàlisi dels sistemes constructius existents i la introducció de solucions constructives avançades en rehabilitació, i la diagnosi de lesions a edificis, així com el seu tractament mitjançant tècniques avançades.

  • L’anàlisi i la millora de l’accessibilitat universal.
  • L'anàlisi de les condicions de seguretat dels elements estructurals i la intervenció en aquests, a fi de garantir l'estabilitat i la resistència mecànica de l'edifici.
  • L'anàlisi de l'espai que envolta l'edifici i de les instal·lacions, el desplegament de solucions avançades a les instal·lacions i la millora energètica de l'edifici mitjançant l'ús d'energies netes i renovables.
  • La gestió avançada de l'edifici que cal rehabilitar mitjançant el modelatge d'informació (BIM).
  • La legislació específica i la tramitació del procés de rehabilitació de l’edifici.;
Amb la col·laboració de:

Logo Conselleria - Direcció General d'Habitatge i Arquitectura

Logo Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Logo Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitecets Tècnics de Mallorca

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari