Màster Universitari en Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Arts i Humanitats
Direcció dels estudis Dra. Caterina Mercè Picornell Belenguer
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 60
Modalitat

Semipresencial

Campus Mallorca
Idioma
Català (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 23,89¤
Cost total: 1.487,47 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Aquest màster ofereix una formació avançada en estudis lingüístics i literaris des de l'estudi del desenvolupament de la competència lingüística i literària en les seves múltiples facetes: teories de la lectura, aprenentatge del llenguatge, processos interliteraris i interlingüístics, etc. Els seus continguts es concreten a partir dels quatre àmbits d'interès que motiven les seves especialitats:

  • Especialitat en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes. Ofereix un coneixement profund sobre les darreres tendències i els debats que tenen lloc en l'estudi de la llengua i la literatura catalanes.
  • Especialitat en Lingüística General. Se centra en el coneixement del llenguatge i, específicament, de les teories i mètodes enfocats al seu estudi científic, amb una especial atenció a les darreres tendències en lingüística general, teòrica i aplicada.
  • Especialitat en Teoria de la Literatura. S'orienta al coneixement de les teories i mètodes d'aproximació a la literatura, amb una especial atenció a l'estudi de les bases teòriques per al coneixement de la producció i el consum literaris.
  • Especialitat en Ensenyament de les Llengües i de la Literatura. S'adreça a l'alumnat que vulgui perfeccionar la pràctica pedagògica en l'ensenyament de les llengües i la literatura, més enllà dels coneixements d'altres màsters orientats a la didàctica o de caràcter més generalista.

Els estudiants poden triar entre cursar una especialitat o cursar-ne dues, que apareixeran reflectides a la seva titulació.

Metodològicament és un màster semipresencial, de manera que es combinen les sessions presencials amb l'ús de mètodes diversos d'ensenyament a distància.
 

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari