Màster Universitari. Competència Lingüística i Literària: Investigació i Ensenyament

Any acadèmic 2023-24

Per obtenir el títol s’han d’haver superat 60 ECTS de la manera següent:

6 ECTS d’assignatures obligatòries

42 ECTS d’assignatures optatives:

S’ha de cursar, com a mínim, una especialitat, però també se’n poden cursar dues.

En cas que el nombre de crèdits cursats a través de l’especialitat o de les especialitats triades no arribi a 42, es poden cursar els restants triant entre la resta d'assignatures optatives del màster.

12 ECTS del Treball de Fi de Màster

Les assignatures sense enllaç associat no s'ofereixen per a aquest curs
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
11804 - Treball de Fi de Màster Treball fi de màster 12,0 Anual
11782 - Competència Lingüística: Bases Teòriques i Mètodes d'Investigació Obligatòria 3,0 Primer semestre
11783 - Competència Literària: Bases Teòriques i Mètodes d'Investigació Obligatòria 3,0 Primer semestre

 Ensenyament de les Llengües i de la Literatura
  • Mallorca

Ensenyament de les Llengües i de la Literatura
Nom Crèdits Període
11803 - Pràctiques Externes 6,0 Anual
11793 - Literatura i Entorn Cultural: Interaccions i Aplicacions Educatives 3,0 Primer semestre
11794 - Competència Plurilingüe i Intercultural i Ensenyament-Aprenentatge de Llengües 3,0 Primer semestre
11802 - Literatura Oral i Ensenyament 3,0 Primer semestre
11792 - Tècniques i Recursos per a l'Ensenyament de les Llengües i de la Literatura 6,0 Segon semestre

 Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
  • Mallorca

Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes
Nom Crèdits Període
11795 - La Normativa Catalana: Història i Anàlisi Crítica 3,0 Primer semestre
11796 - Sociolingüística i Pragmàtica del Català 3,0 Primer semestre
11798 - Lectures i Debats sobre Literatura Catalana Medieval 3,0 Primer semestre
11801 - Folklore: Tradició i Contemporaneïtat 3,0 Primer semestre
11797 - Lingüística Catalana Avançada 3,0 Segon semestre
11799 - Reptes Historiogràfics en l'Estudi de la Literatura Catalana del Renaixement, Barroc i Neoclassicisme 3,0 Segon semestre
11800 - Tradició i Canvi en la Literatura Catalana Contemporània 3,0 Segon semestre

 Lingüística General
  • Mallorca

Lingüística General
Nom Crèdits Període
11787 - Teories Lingüístiques en l'Adquisició del Llenguatge i de les Llengües 6,0 Primer semestre
11784 - Tipologia Lingüística 3,0 Segon semestre
11785 - Lingüística Aplicada 6,0 Segon semestre
11786 - Evolució de les Llengües i del Llenguatge 3,0 Segon semestre

 Teoria de la Literatura
  • Mallorca

Teoria de la Literatura
Nom Crèdits Període
11788 - Teories de la Interpretació Literària 6,0 Primer semestre
11789 - El Sistema Literari: Elements i Funcionalitat 6,0 Segon semestre
11790 - Fonaments de Retòrica i Anàlisi Crítica del Discurs Literari 3,0 Segon semestre
11791 - Pràctica Lectora i Espai Públic 3,0 Segon semestre