Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.
Branca de coneixement Ciències
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
20
Crèdits 60
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma Català, Castellà, Anglès, Català/Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Preus Preu públic per crèdit 30,01¤
Cost total: 1.854,67 ¤ (*)(**)
Directe a

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

El títol de Màster Universitari en Biotecnologia Aplicada aborda l'ensenyament de conceptes avançats en diferents àmbits de la biotecnologia i el medi ambient, així com alguns aspectes aplicats relacionats amb la creació d'empreses, la protecció mitjançant patents, la valoració d'empreses, l'obtenció de fons o la negociació de llicències. D'altra banda, el aquest Màster presenta assignatures que permeten escollir entre dues especialitats, una relacionada amb la Salut i una altra relacionada amb el Medi ambient.

En l'itinerari relacionat amb la Salut, s'ofereixen assignatures que permeten als alumnes familiaritzar-se amb el sector de la biotecnologia que més llocs de treball genera i més diners mou, amb les implicacions que això pot tenir per a l'economia nacional. D'altra banda, l'itinerari de Biotecnologia i Medi ambient aborda aspectes cada dia més necessaris per mantenir un equilibri entre les activitats humanes i el medi ambient.

Aquests dos aspectes són de gran actualitat i estan pensats per a un ampli sector d'estudiants.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari