Màster Universitari en Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Any acadèmic 2024-25

Podeu revisar la informació de l'oferta per a l'any acadèmic 2023-24.

 

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Direcció dels estudis
Calendari acadèmic del centre https://estudis.uib.cat/estudis-de-master/Estudiar-a-la-UIB/Calendari-academic/
Places
30
Crèdits 90
Modalitat

Presencial

Campus Mallorca
Idioma
Català, Castellà, Anglès (Vegeu les assignatures per a més detalls)
Preus Preu públic per crèdit 28,45¤
Cost total: 2.614,57 ¤ (*)(**)
Directe a
Informació addicional: http://madm.uib.es/

  (*) Preu aplicable als nacionals dels Estats membres de la Unió Europea i residents a l'Estat espanyol. En la resta de casos s'aplica un increment del 30% ( més informació per acreditar la residència ).
La columna de cost és totalment orientativa, perquè es poden aplicar tant taxes com descomptes.
(**) Més informació sobre preus

Aquest màster proporciona a l'estudiant i al professional l'oportunitat de formar-se professionalment en camps amb una gran demanda de personal qualificat i d'enorme interès social, com ara l'anàlisi de grans volums de dades (Big Data) i el desenvolupament de negocis intel·ligents. Però fonamentalment proporcionarà la capacitat per explorar, organitzar i analitzar aquestes dades per extreure'n coneixement i realitzar prediccions. Cal destacar que, assistides per aquest tipus de tecnologia d'ajuda a la decisió, la identificació de noves àrees de negoci poden donar lloc a innovadors productes i serveis que poden implicar la millora de la competitivitat de les empreses i de les institucions públiques.

Entre els continguts impartits en el màster poden trobar-se les tecnologies necessàries per a l'anàlisi de dades massives (Big Data), aprenentatge estadístic i presa de decisions, econometria per a dades massives, dades massives i la gestió empresarial, computació en el núvol (cloud computing), mineria de dades i textos, anàlisi de sèries temporals, etc. A partir de les tres especialitats, l'estudiant podrà triar el perfil de formació desitjat del màster. Es podrà optar per un perfil dedicat a les aplicacions en la gestió econòmica i empresarial, un perfil més enfocat a les eines de gestió i l'anàlisi intel·ligent de les dades i finalment per un perfil més tecnològic en la gestió de dades massives. Aquest màster combina la formació rigorosa i acadèmica amb el treball en aplicacions reals i pràctiques, fent servir les plataformes software i hardware adequades.

 
 

Comparteix aquest màster amb els teus amics:

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari