Quin és el nombre mínim de crèdits que he d'aprovar d'un màster per seguir estudiant a la UIB?

La UIB defineix un règim general de permanència, segons que l'estudiant ho sigui a temps complet o a temps parcial:

  • L'alumnat a temps complet de les titulacions de màster ha d’aprovar, com a mínim, el 40 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’ha matriculat cada any acadèmic.
  • L'alumnat a temps parcial que es matriculi en un estudi de màster ha de superar, com a mínim, el 10 per cent dels crèdits (arrodonit per excés) de què s’ha matriculat cada any acadèmic.
  • En el supòsit que l'alumnat de màster només es matriculi d’una assignatura, no haurà de complir el que determina el punt anterior.

Es pot ampliar aquesta informació consultant l'apartat "Informació sobre el Reglament acadèmic i règim de permanència i el nombre mínim de crèdits matriculats a l'inici dels estudis".