Llistat de plans d'estudis de màster extingits i en procés d'extinció

Accés directe a:

En procés d'extinció
 Codi RUCT  Màster universitari
 4312526  Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família  - MISO - Pla 2011
 4314852  Llengua i Literatura Catalanes: Coneixement i Anàlisi Crítica del Patrimoni Immaterial - MCAP - Pla 2015
Extingits
 Codi RUCT  Màster universitari
 4311268  Educació Inclusiva - MED2 - Pla 2015
 4315059  Enginyeria de Telecomunicació - METC - Pla 2015
 4314599  Enginyeria Informàtica - MINF - Pla 2015
 4314960  Direcció I Planificació en Turisme - MDPL - Pla 2015
 4310524  Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees Litorals - MAPL - Pla 2009 (2009 - 2018)
 4310131  Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies - MBPM
 4310133  Ecologia Marina - MECO
 4310134  Economia del Turisme i del Medi Ambient - METU
 4311268  Educació Inclusiva - MEDI
 4310716  Nutrició Humana i Qualitat dels Aliments - MNHU
Extingits anys anteriors
 Codi RUCT  Màster universitari
 4310714  Biotecnologia, Genètica i Biologia Cel·lular - MBGC (2016-17)
 4311598  Ciència i Tecnologia Química - MCTQ (2016-17)
 4312373  Ciències Mèdiques i de la Salut - MCME (2015-16)
 4310715  Ciències Socials Aplicades a l’Atenció Sociosanitària - MCSO (2015-16)
 4310711  Cognició i Evolució Humana - MCEH (2015-16)
 4311599  Comptabilitat - MCOM (2014-15)
 4310132  Direcció i Planificació del Turisme - MDPT (2015-16)
 4310872  Enginyeria Electrònica - MEEL (2016-17)
 4310710  Filosofia Contemporània - MFIC (2016-17)
 4310713  Física - MFIS (2016-17)
 4311600  Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica - MGRH (2014-15)
 4310523  Literatura i Llengües Modernes - MLLM (2016-17)
 4310712  Llengua i Literatures Catalanes: Oralitat i Escrptura - MORE (2016-17)
 4311552  Microbiologia Avançada - MMIC (2016-17)
 4310889  Neurociències - MNEU (2016-17)
 4310136  Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada - MNUT (2016-17)
 4310138  Polítiques d’Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere - MVIG (2014-15)
 4311601  Pràctica Jurídica - MJUR (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQOE (2014-15)
 4311723  Química Orgànica Experimental i Industrial - MQO2 (2015-16)
 4311360  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTE (2014-15)
 4314273  Química Teòrica i Modelització Computacional - MQTM (2015-16)
 4310467  Tecnologia de la Informació - MTIN (2016-17)
 4310841  Tecnologia Educativa: E-learning i Gestió del Coneixement - MTED (2016-17)