Calendari acadèmic

A l'Acord normatiu 13515/2020, del dia 10 de maig de 2020 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2020-21, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius:

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2020. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.