Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 270 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29000 - Entorn Econòmic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29001 - Nocions Bàsiques de Dret Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29002 - Geografia del Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29004 - Introducció al Turisme Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29005 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29006 - Recursos Territorials Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29007 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29009 - Dret Públic del Turisme Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
29011 - Anglès II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29014 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29016 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29021 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Primer semestre
29015 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29017 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29018 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
29019 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
29020 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29012 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29013 - Alemany I Obligatòria 6,0 Primer semestre
29022 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Primer semestre
29023 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
29024 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29025 - Anàlisi Macroeconòmica del Turisme Obligatòria 6,0 Primer semestre
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Primer semestre
29026 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Segon semestre
29027 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Segon semestre
29028 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29029 - Alemany II Obligatòria 6,0 Segon semestre
29031 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
29034 - Pràcticum I Pràctiques externes 9,0 Anual
29035 - Pràcticum II Pràctiques externes 9,0 Anual
29036 - Projecte de Fi de Grau de Turisme Treball de fi de grau 6,0 Anual
29032 - Francès III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29033 - Alemany III Obligatòria 6,0 Segon semestre

Calendari i horaris

Disponible a partir del 07/07/2023