Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)

240 crèdits - Escola Universitària de Turisme del Consell Insular d'Eivissa

Perfil d'ingrés

El grau de Turisme està indicat per a estudiants que compleixin, essencialment, les característiques següents:

 1. Interès pel món turístic (tant des del punt de vista empresarial com social)
 2. Capacitat de treballar en equip
 3. Motivació i inquietud pels temes ambientals, la transformació del paisatge i els desequilibris socioeconòmics
 4. Coneixement i interès pels idiomes
 5. Capacitat creativa
 6. Capacitat d'iniciativa
 7. Capacitat de decisió i resolució de problemes

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 60

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Dibuix Tècnic II 0,2
Disseny 0,1
Empresa i Disseny de Models de Negoci 0,2
Física 0,2
Geografia 0,2
Geologia i Ciències Ambientals 0,2
Història de l'Art 0,2
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II 0,2
Matemàtiques II 0,2
Moviments Culturals i Artístics 0,1
Química 0,2
Segona Ll. Estrangera - Alemany 0,2
Segona Ll. Estrangera - Francès 0,2
Segona Llengua Estrangera II - Anglès 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTEF

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa

Turisme (Consell Insular d'Eivissa )
Turisme (Consell Insular d'Eivissa ) Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa) a Eivissa
3161 - Introducció a l'Economia
29000 - Entorn Econòmic
3162 - Patrimoni Cultural
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural
3163 - Dret i Legislació
29001 - Nocions Bàsiques de Dret
3164 - Estructura de Mercats
29004 - Introducció al Turisme
3165 - Comptabilitat
 • 29016 - Comptabilitat Financera I
 • 29017 - Comptabilitat Financera II
 • 3166 - Recursos Territorials Turístics I
 • 3167 - Recursos Territorials Turístics II
29006 - Recursos Territorials
3168 - Organització i Gestió d'Empreses I
29005 - Introducció a l'Empresa
3169 - Organització i Gestió d'Empreses II
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà
3173 - Operacions i Processos de Producció
29020 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques
3174 - Màrqueting Turístic
29014 - Màrqueting Turístic I
3175 - Pràctiques I
29034 - Pràcticum I
3170 - Anglès I
29007 - Anglès I
3172 - Alemany I
29013 - Alemany I
3176 - Entorns Ofimàtics
29044 - Gestió Informàtica
3180 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
29015 - Anàlisi Quantitativa de l'Activitat Turística
3181 - Economia del Turisme
29018 - Anàlisi Microeconòmica del Turisme
3171 - Francès I
29012 - Francès I
3182 - Pràctiques II
29035 - Pràcticum II
3183 - Relaciones Laborals en el Sector Turístic
29043 - Dret Laboral
3184 - Turisme Internacional
29054 - Context Econòmic i Condicionament Internacional
3185 - Sistemes de Distribució d'Empreses Turístiques
29022 - Intermediació Turística
3186 - Dret Públic del Turisme
29009 - Dret Públic del Turisme
3187 - Gestió d'Allotjaments Turístics
29040 - Gestió d'Empreses d'Allotjament
3188 - Finances
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres
3190 - Geografia del Turisme i de l'Oci
29002 - Geografia del Turisme
3191 - Planificació i Avaluació dels Espais Turístics i d'Oci
29050 - Planificació i Avaluació d'Espais Turístics
3201 - Dret Internacional del Turisme
29058 - Dret Internacional del Turisme
3202 - Contractació Turística
29019 - Contractació Turística
3203 - Promoció Turística
29045 - Gestió Promocional Turística
3207 - Règim Fiscal de l'Empresa Turística
29031 - Règim Fiscal
3209 - Regions Turístiques del Món
29002 - Geografia del Turisme
3213 - Anglès II
29011 - Anglès II
3214 - Francès II
29028 - Francès II
3215 - Alemany II
29029 - Alemany II

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Turisme (Centre adscrit del Consell Insular d'Eivissa)
CFGS Tècnic Superior en Administració i Finances
Assignatura Crèdits
29001 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29003 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres 6
29007 - Anglès I 6
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29016 - Comptabilitat Financera I 6
29043 - Dret Laboral 6
29044 - Gestió Informàtica 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Agències de Viatges i Gestió d'Esdeveniments
Assignatura Crèdits
29002 - Geografia del Turisme 6
29004 - Introducció al Turisme 6
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29022 - Intermediació Turística 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 54
CFGS Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística
Assignatura Crèdits
29007 - Anglès I 6
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Assistència a la Direcció
Assignatura Crèdits
29001 - Nocions Bàsiques de Dret 6
29007 - Anglès I 6
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29016 - Comptabilitat Financera I 6
29044 - Gestió Informàtica 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Comerç Internacional
Assignatura Crèdits
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 12
Total 36
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Cuina
Assignatura Crèdits
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
29041 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Direcció de Serveis de Restauració
Assignatura Crèdits
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29030 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client 6
29041 - Gestió d'Aliments i Begudes 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 42
CFGS Tècnic Superior en Gestió d'Allotjaments Turístics
Assignatura Crèdits
29004 - Introducció al Turisme 6
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29010 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29040 - Gestió d'Empreses d'Allotjament 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials
Assignatura Crèdits
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29024 - Màrqueting Turístic II 6
29044 - Gestió Informàtica 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 3
Total 39
CFGS Tècnic Superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques
Assignatura Crèdits
29002 - Geografia del Turisme 6
29004 - Introducció al Turisme 6
29006 - Recursos Territorials 6
29007 - Anglès I 6
29008 - Gestió del Patrimoni Cultural 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29064 - Creació d'Empreses 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Total 48
CFGS Tècnic Superior en Màrqueting i Publicitat
Assignatura Crèdits
29005 - Introducció a l'Empresa 6
29007 - Anglès I 6
29014 - Màrqueting Turístic I 6
29024 - Màrqueting Turístic II 6
29044 - Gestió Informàtica 6
29068 - Educació i Mercat Laboral 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 3
Total 39

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic