Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE , l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GTTT

3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Pascual López, Daniel

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau d'Enginyeria Telemàtica

Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (1997)
Enginyeria Tècnica de Telecomunicació, especialitat en Telemàtica (1997) Grau d'Enginyeria Telemàtica
2352: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
22370: Seguretat en Xarxes Telemàtiques
2474: Laboratori de Sistemes Telemàtics
22375: Laboratori de Xarxes i Projectes de Telecomunicació
 • 2476: Xarxes de Comunicacions Mòbils
 • 2499: Xarxes Telemàtiques
22358: Xarxes d'Operadora
 • 2476: Xarxes de Comunicacions Mòbils
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
22359: Xarxes d'Àrea Local i Intranets
2480: Electrònica Analògica
22414: Electrònica Analògica
2481: Electrònica Digital
21048: Electrònica Digital
 • 2482: Enginyeria i Aplicacions de Telemàtica
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
 • 22363: Arquitectura i Interconnexió de Xarxes
 • 22364: Arquitectures d'Aplicacions en Xarxa
 • 22373: Laboratori de Xarxes, Aplicacions i Serveis Telemàtics
2484: Fonaments Matemàtics I
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 22352: Càlcul II
2485: Fonaments Matemàtics II
22350: Àlgebra Lineal i Matemàtica Discreta
2486: Instrumentació
22372: Laboratori d'Electrònica
2487: Introducció a l'Electrònica
21756: Introducció a l'Electrònica
2488: Física
21752: Fonaments de Física
2489: Microordinadors
22361: Microprocessadors i Microcontroladors
2490: Probabilitats i Processos Aleatoris
22355: Probabilitat i Processos Aleatoris
2491: Processament Digital del Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
2493: Radiocomunicacions
22378: Radiocomunicacions
2494: Serveis Telemàtics
22369: Aplicacions i Serveis Telemàtics
2495: Sistemes Electrònics de Comunicació
22360: Propagació, Emissors i Receptors
2496: Sistemes Lineals
22356: Senyals i Sistemes
2497: Transmissió de Dades I
21770: Transmissió de Dades
 • 2499: Xarxes Telemàtiques
 • 3010: Arquitectura de Xarxes
 • 22351: Introducció a la Telemàtica
 • 22357: Fonaments de Xarxes de Telecomunicació
3016: Projectes
22371: Projectes
3017: Gestió de Xarxes Telemàtiques
22366: Gestió de Xarxes
3022: Enginyeria del Software
22362: Enginyeria de Software i Bases de Dades
3025: Sistemes Microelectrònics
22385: Sistemes Microelectrònics
3027: Optoelectrònica
22386: Optoelectrònica
3029: Comunicacions Òptiques
22387: Comunicacions Òptiques
3031: Organització i Gestió d'Empreses
21760: Empresa
4500: Fonaments de Computadors
22353: Computadors i Sistemes Operatius
4505: Fonaments de la Programació
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 22354: Programació Avançada

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau d'Enginyeria Telemàtica
CFGS Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicació i Informàtics
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
21048 - Electrònica Digital 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial
Assignatura Crèdits
21756 - Introducció a l'Electrònica 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa
Assignatura Crèdits
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
22351 - Introducció a la Telemàtica 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30
CFGS Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web
Assignatura Crèdits
20302 - Programació - Informàtica I 6
21760 - Empresa 6
22353 - Computadors i Sistemes Operatius 6
Optatives 12
Total 30

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic

Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB