Oferta

Notes de tall de Grau d'Enginyeria Telemàtica

Només se presenten els processos als quals hi ha canvis respecte a la nota de tall i/o a la llista d'espera

 • PAU i Cicles Formatius
 • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
 • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
 • Titulats universitaris
 • Més grans de 25 anys
 • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
 • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
 • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,398 B* 5 7 (JUN) 19/09/2023
7,398 B* 6 6 (JUN) 11/09/2023
7,398 B* 7 4 (JUN) 31/07/2023
6,344 A* 41 2 (JUN) 20/07/2023
7,216 A* 83 1 (JUN) 12/07/2023Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023
7,090 A* 1 2 (JUN) 20/07/2023

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 7 (JUN) 19/09/2023

 • PAU i Cicles Formatius
 • Esportistes d'alt nivell (Sense sol·licituds)
 • Persones amb discapacitat (Sense sol·licituds)
 • Titulats universitaris (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 25 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 40 anys (Sense sol·licituds)
 • Més grans de 45 anys (Sense sol·licituds)
 • Canvi d’universitat i/o d’estudis (Sense sol·licituds)
 • Estudis estrangers no homologats (Sense sol·licituds)

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 4 (EXT) 20/09/2022
6,118 B* 10 2 (EXT) 12/09/2022
6,778 B* 19 1 (EXT) 06/09/2022
5,000 9 (JUN) 20/09/2022
7,486 A* 72 1 (JUN) 18/07/2022

PAU i Cicles Formatius

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
7,200 E* 1 12 (JUN) 28/09/2021
7,122 B* 5 8 (JUN) 09/09/2021
8,080 B* 7 6 (JUN) 06/08/2021
5,118 A* 12 5 (JUN) 04/08/2021
5,960 A* 22 4 (JUN) 30/07/2021
6,356 A* 36 3 (JUN) 27/07/2021
6,356 A* 40 2 (JUN) 21/07/2021
7,464 A* 110 1 (JUN) 15/07/2021

Esportistes d'alt nivell

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021


Titulats universitaris

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021
7,140 A* 1 1 (JUN) 15/07/2021

Més grans de 25 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
6,900 A* 1 12 (JUN) 28/09/2021

Més grans de 40 anys

Nota de tall Grup Llista d'espera Número de procés Data de publicació
5,000 12 (JUN) 28/09/2021