Botar al contingut
Escoltar

Grau de Química

240 crèdits - Facultat de Ciències

La Química és la ciència que estudia les propietats i la composició de les substàncies, com també els processos de transformació que experimenta la matèria en els quals es basen la síntesi, la producció o el control de tots els productes de consum, industrials, alimentaris i fàrmacs; com també tots els processos humans que tenen o poden tenir incidència sobre el medi ambient i la sostenibilitat dels recursos.

L'objectiu bàsic d'aquesta titulació és l'obtenció d'una formació científica adequada en els aspectes bàsics de la química que inclou totes les competències necessàries per aconseguir una base sòlida i equilibrada de coneixements teòrics i pràctics (la titulació té un 22,5 per cent de crèdits pràctics). En el grau s'adquireixen competències específiques bàsiques relacionades amb: i) l'aplicació dels coneixements químics per a l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes en l'àmbit de la química; ii) la capacitat per planificar, dissenyar i executar de forma segura experiments químics juntament amb la interpretació de les dades experimentals; iii) la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants que permetran emetre judicis sobre temes importants d'índole social, científica o ètica; iv) la transmissió d'informació, idees, problemes i solucions de l'àmbit químic a un públic especialitzat o no especialitzat, com també competències transversals, entre les quals s'inclou comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   *   6 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21000 - Matemàtiques I Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21400 - Física I Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21401 - Química I Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21402 - Laboratori General de Química I Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21455 - Biologia Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21005 - Matemàtiques II Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
21403 - Física II Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
21404 - Química II Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
21405 - Laboratori General de Química II Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
21456 - Geologia Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21406 - Química Inorgànica I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21407 - Química Orgànica I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21408 - Química Física I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21409 - Principis de la Química Analítica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21410 - Enginyeria Química Obligatòria 6,0 Primer semestre
21411 - Experimentació Química Inorgànica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21412 - Química Orgànica II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21413 - Química Física II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21414 - Química Analítica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21415 - Determinació Estructural Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21416 - Química Inorgànica II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21417 - Experimentació Química Orgànica Obligatòria 6,0 Primer semestre
21418 - Química Física III Obligatòria 6,0 Primer semestre
21419 - Anàlisi Instrumental Obligatòria 6,0 Primer semestre
21420 - Química Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21421 - Química Inorgànica III Obligatòria 6,0 Segon semestre
21422 - Síntesi Orgànica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21423 - Experimentació Química Física Obligatòria 6,0 Segon semestre
21424 - Experimentació Química Analítica Obligatòria 6,0 Segon semestre
21425 - Química Biològica Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21426 - Ciències dels Materials Obligatòria 6,0 Primer semestre
21427 - Redacció i Execució de Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
21428 - Laboratori de Química Avançada Obligatòria 6,0 Primer semestre
21429 - Laboratori Integrat de Química Obligatòria 6,0 Primer semestre
21430 - Treball de Fi de Grau de Química Treball fi de Grau 6,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB