Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Professorat Assignatures
Dr. Abril Hervàs, David
Dra. Adame Obrador, María Teresa
Dr. Adrover Roig, Daniel
Dra. Aguilar Mediavilla, Eva María
Dr. Albero Santacreu, Daniel José
Alvarado Alonso, María Helena
Dra. Amengual Pizarro, Marian
Amer Fernández, Beatriz
Bagur Pons, Sara
Dra. Bassa Vanrell, Maria del Mar
Dr. Bellés Boeta, Eloi
Belmonte Juan, Roser
Dra. Berbel Gómez, Noemy
Dr. Bermejo Díaz, José Manuel
Dr. Bermúdez de Castro Acaso, Juan José
Dr. Binimelis Sebastián, Jaume
Dra. Bocchio, María Cecilia
Bodi Torralba, Miranda
Dr. Bona Casas, Carles
Dr. Borràs Rotger, Pere Antoni
Dra. Buil Legaz, Lucía
Burgués Mestre, Juan José
Cabot Martínez, Josefa María
Dr. Cantallops Ramón, Jaime
Dr. Capellá Miternique, Hugo
Dr. Capellà Simó, Pere
Dra. Capriles González, Irina Coromoto
Chico Gutiérrez, Judit
Dra. Clemente Moreno, Maria José
Dr. Corro Moyà, Miquel Lluís
Dra. Crespi Riutort, Isabel
Dra. Cruz Gutiérrez, Cristina
Dra. Cuadrado Payeras, Lidia María
Dra. Cuart Sintes, Maria Isabel
Cubo Ribas, Neus
Dra. Darder Mesquida, Antònia
De Ignacio Latorre, Sacha
Dra. De la Iglesia Mayol, Begoña
Dra. Díaz Vicedo, Noelia
Domínguez García, Ariana
Domínguez Vallès, Josep Maria
Escandell Bonnin, Catalina
Dr. Fernández Iglesias, Fruela
Fernández Moyà, Maria José
Dra. Ferrer Trovato, Laura Daniela
Figuerola Lozano, Ricardo
Font Jordà, Antònia
Dr. Forss Sánchez, Antonio Leonardo
Dra. Forteza Forteza, María Dolores
Dra. Franco Sánchez, Ana María
Dr. Frau Munar, Juan
Dr. Gago Mariño, Jorge
Dra. Galmés Panadés, Aina Maria
Dra. Garcia Alcaraz, Estela
Dr. García Fernández, Enrique
García Parra, Martin
Dra. Garcia Taibo, Olalla
Gelabert Carulla, Jaume
Dr. Gelabert Ferrer, Bernadí
Dr. Gelabert Gual, Llorenç
Gelabert Noguera, Biel
Gomila Garcies, Miquel
González Sastre, Joan
Dra. Grases Colom, Glòria
Dr. Grimalt Gelabert, Miquel
Dr. Guijarro Fuentes, Pedro
Guirado Moreno, Jorge Luis
Hermida Massanet, Alba de los Ángeles
Hidalgo Rangel, Isabel Maria
Dr. Isern Amengual, Bernat
Dra. Janer Mulet, Maria de la Pau
Dra. Jaume Adrover, Maria Magdalena
Dr. Jorge Fernández, Charlie
Dra. Juan Garau, Maria
Dra. Lizana Carrió, Alexandra
Dra. Llabrés Ferrer, Juana
López López, Francisco José
Dr. López Penadés, Raül
Dra. López Roca, Núria
Dr. Mañas Navarrete, Iban
Dra. Mariño Pérez, Laura
Mejia Ortiz, Brenda
Dr. Mesquida Cantallops, Joan Antoni
Molinos Homar, Francisca María
Dr. Moll Bagur, Sergi
Dr. Montero Silvestre, Rafael
Moragues Pascual, Alexandre
Dra. Moratinos Johnston, Sofia Juana
Dra. Morcillo Loro, Virginia
Dra. Morell Montado, María del Carme
Moreno García, Juan
Dra. Moreno Redondo, Rosa María
Dra. Moreno Tallón, Francisca
Dr. Motilla Salas, Xavier
Dr. Muntaner Mas, Adrià
Muñoz Capllonch, Laura
Murillo Rademacher, César
Dr. Murray Mas, Ivan
Dr. Mut Amengual, Bartomeu
Nadal Riera, Margarita
Navarro Alorda, Maria Margalida
Dra. Negre Bennásar, Francisca
Oliver Alomar, Andrea Sagrario
Oliver Ramon, Antonio
Dr. Oliver Trobat, Miquel Francesc
Dr. Ordinas Garau, Antoni
Otero Cobo, Maria
Palacios López, María Soledad
Palmer Clar, Maria
Dr. Palou Sampol, Pere
Dra. Pérez Garcias, Adolfina
Dra. Pérez Rodríguez, Eva María
Dra. Picornell Alou, Catalina
Dr. Picornell Gelabert, Llorenç
Dra. Pinya Medina, Carme
Dr. Pomar Amer, Miquel
Dr. Ponseti Verdaguer, Francisco Javier
Prats Parron, Maria Francisca
Dr. Pulido Salas, David
Dr. Quílez Maimón, Arturo
Dra. Ramon Bordoi, Caterina
Ramon Villalonga, Antònia
Dr. Reynés Florit, Arnau
Dr. Ribera Puchades, Juan Miguel
Dr. Riera Clapés, Juan Vicente
Riera Negre, Laia
Dra. Ripoll Fonollar, Mariana
Dra. Ripoll Gil, Elisabeth
Riquelme Costa, Albert
Dra. Rivera Zurita, Marta
Robledo Poma, Fresia Nora
Dra. Rodríguez Rodríguez, Rosa Isabel
Dra. Rosselló Ramon, Maria Rosa
Dra. Rotger Garcia, Lucia
Rotger Picó, Ana Maria
Dr. Ruiz Aguilera, Daniel
Salom Mariano, Catalina Ester
Salvà Andreu, Antoni Josep
Dr. Salvà Puig, Sebastià
Dr. Sánchez Azanza, Víctor Alejandro
Dra. Sánchez Masià, Melania
Santandreu Aranda, Ana María
Sastre Vidal, Miquela Maria
Serra Payeras, Pedrona
Dr. Servera Vives, Gabriel Ángel
Dr. Sibole III, John Voorheis
Dr. Solivellas Ugena, Ivan
Spano Figueroa, Gabriela
Dr. Toska, Bledar
Tous Cano, Adrià
Dra. Uceda Mayo, Ana Belén
Dr. Vadell Adrover, Jaime
Dr. Valera Pozo, Mario
Vallespir Amengual, Maria
Dra. Valriu Llinàs, Caterina
Dr. Verger Gelabert, Sebastià
Dr. Vicens Vidal, Francesc
Dr. Vidal Conti, Josep
Dra. Vila Córdoba, Maria Isabel
Dra. Villatoro Moral, Sofia Francisca
Dr. Viveros Guzmán, Sergio
(R): professorat responsable
Assignatures Professorat
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Murillo Rademacher, César (R)
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis
22102 - Llengua Catalana
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària
22105 - Organització i Gestió Educatives
22106 - Sociologia, Convivència i Educació
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial
22111 - Educació Inclusiva
22112 - Lectura i Escriptura Inicials
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia)
22115 - Educació Física i la seva Didàctica
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'Escola Primària
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dificultats del Llenguatge en el Context Escolar
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'Escola Primària
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenentatge en l'Educació Primària
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química)
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història)
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física)
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Primària: Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Catalana
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola Dra. Llabrés Ferrer, Juana (R)
22142 - Intervenció Educativa des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapacitat Dra. López Roca, Núria (R)
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició Sastre Vidal, Miquela Maria (R)
22151 - Educació Física, Oci i Recreació Serra Payeras, Pedrona (R)
22152 - Jocs i Esports Alternatius
22155 - Formació Musical Dr. Vicens Vidal, Francesc (R)
22157 - Agrupacions Instrumentals Salvà Andreu, Antoni Josep (R)
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Dr. Pomar Amer, Miquel (R)
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès)
22169 - Pràctiques de no Menció