Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 333 crèdits
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) Obligatòria 6,0
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II Obligatòria 6,0
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària Obligatòria 6,0
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'Educació Primària: Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Catalana Obligatòria 6,0
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària Treball de fi de grau 6,0
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu Pràctiques externes 9,0
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge Pràctiques externes 9,0
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física Pràctiques externes 9,0
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística Pràctiques externes 9,0
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (Anglès) Pràctiques externes 9,0
22169 - Pràctiques de no Menció Pràctiques externes 9,0
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial Pràctiques externes 9,0
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa Pràctiques externes 9,0

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024

Professorat

Disponible a partir del 02/06/2024