Grau d'Educació Primąria

240 crčdits - Facultat d'Educació

  Per a l'admissió als graus d'Educació Infantil i Educació Primària i al doble grau d'Educació Infantil i Educació Primària tindran preferència els aptes a la prova d'aptitud personal (PAP_EDU).

22116. Educació Artķstica: Pląstica i Visual. Didąctica a l'Escola Primąria (2023-24)

Crčdits 6 ECTS.
Carącter Obligatņria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent
Catalą

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrķcula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

Aquest llistat es correspon amb la bibliografia bąsica que ofereixen les guies docents. Podeu fer click sobre qualsevol document per consultar el seu estat o tipus de consulta (disponible, en préstec, accés en lķnia,...). La bibliografia completa estą a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura. Podeu consultar les guies docents de l'assignatura a la taula d'informació de grups, sota la bibliografia. Per a més informació Deman@ , la biblioteca respon.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Perķode: Segon semestre

 • Grup gran 2

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exąmens
   • Data: 04/06/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: GCB2 -
   • Data: 04/06/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 19:00; Lloc: GCC14 -
   • Data: 25/06/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 21:00; Lloc: GCA15 -
   • Data: 25/06/2024; Hora d'inici: 16:00; Hora de fi: 21:00; Lloc: GCC14 -
 • Grup gran 3

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Exąmens
   • Data: 04/06/2024; Hora d'inici: 12:00; Hora de fi: 15:00; Lloc: GCB3 -
   • Data: 25/06/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 13:00; Lloc: GCC14 -
   • Data: 25/06/2024; Hora d'inici: 09:00; Hora de fi: 14:00; Lloc: GCA14 - 2 hores: teoria3 hores: prąctica
 • Grup gran 4

 • Grup mitją M 201

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.
 • Grup mitją M 202

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 2.
 • Grup mitją M 301

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 3.
 • Grup mitją M 302

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 3.
 • Grup mitją M 401

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 4.
 • Grup mitją M 402

  • Idioma
   d'impartició
   Catalą
  • Mobilitat
   Grup ofert per a alumnes de mobilitat entrant.
  • Horari
   Consulteu l'horari al Grup gran 4.

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2022-23

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2021-22

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2020-21

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20

Perķode: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2018-19

Perķode: Segon semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2018-19 podeu consultar el cercador de guies docents