Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 378 crèdits
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
23021 - Patologia General I Obligatòria 6,0
23022 - Bases de Cirurgia Obligatòria 3,0
23023 - Diagnòstic per Imatge Obligatòria 6,0
23024 - Anatomia Patològica Obligatòria 6,0
23025 - Farmacologia General Obligatòria 6,0
23026 - Immunologia Obligatòria 3,0
23027 - Patologia General II Obligatòria 6,0
23028 - Oftalmologia Obligatòria 6,0
23029 - Otorrinolaringologia Obligatòria 6,0
23030 - Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor Obligatòria 9,0
23031 - Bioquímica Clínica Obligatòria 3,0

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024

Professorat

Disponible a partir del 02/06/2024