Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

El grau de Matemàtiques persegueix proporcionar a la societat titulats superiors en Matemàtiques, atesa la dificultat existent per trobar matemàtics que puguin cobrir els llocs de treball d'aquest àmbit.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals un matemàtic és requerit. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en els camps de la docència i la recerca de les matemàtiques com en els de les aplicacions en altres camps.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB també es caracteritzen per la formació en els aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. En aquest sentit es recalca l'existència d'assignatures de modelització i d'informàtica, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics. Aquestes assignatures complementen la formació matemàtica de l'estudiant i li permeten afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Aconseguir que els graduats en Matemàtiques puguin accedir a entorns internacionals de treball fa de la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa una punt clau en la formació dissenyada a la UIB. Es posa esment especial en l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'àmbit de la ciència. Per aquest motiu en el programa formatiu s'inclou una matèria bàsica d'anglès científic, a més de l'oferta de treballs de fi de grau en anglès, així com la possibilitat de formació en programes internacionals.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   24   -   12 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20570 - Anàlisi Matemàtica I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20571 - Àlgebra Lineal I Formació bàsica 9,0 Primer semestre
20572 - Fonaments de Matemàtiques Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20573 - Laboratori de Software i Problemes I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20574 - Anàlisi Matemàtica II Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20575 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 9,0 Segon semestre
20576 - Laboratori de Software i Problemes II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
20592 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20309 - Introducció a la Geometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20577 - Anàlisi Matemàtica III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Segon semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Segon semestre
20578 - Models Matemàtics de la Tecnologia Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Primer semestre
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20579 - Probabilitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
20580 - Algorísmia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Segon semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Segon semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20581 - Estadística Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Anual
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Primer semestre
20333 - Història de les Matemàtiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20582 - Anàlisi de Dades Obligatòria 6,0 Primer semestre
20583 - Models Matemàtics de la Física Obligatòria 6,0 Primer semestre