Grau d'Enginyeria Informàtica (Pla 2014)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

  Aquest pla d'estudis s'ha modificat. Pots consultar el nou pla d'estudis.
  Aquest grau està acreditat amb el segell EURO-INF , l'acreditació internacional d'Enginyeria Informàtica atorgada per EQANIE.

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 318 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21703 - Sistemes Digitals Obligatòria 6,0 Primer semestre
21705 - Mètodes de l'Àlgebra Lineal Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21706 - Estructura de Computadors I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21707 - Programació II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21709 - Física Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21708 - Sistemes Operatius I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21713 - Comunicacions de Dades i Xarxes Obligatòria 6,0 Primer semestre
21715 - Estructura de Computadors II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21710 - Teoria de la Computació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21712 - Enginyeria del Software Obligatòria 6,0 Segon semestre
21716 - Base de Dades I Obligatòria 6,0 Segon semestre
21718 - Sistemes Operatius II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21719 - Avaluació del Comportament de Sistemes Informàtics Obligatòria 6,0 Segon semestre
21711 - Algorísmia Obligatòria 6,0
21717 - Estructures de Dades Obligatòria 6,0
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21720 - Programació Concurrent Obligatòria 6,0 Primer semestre
21722 - Intel·ligència Artificial Obligatòria 6,0 Primer semestre
21723 - Gestió de Projectes Obligatòria 6,0 Primer semestre
21721 - Llenguatges de Programació Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21725 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Informàtica Treball de fi de grau 18,0 Anual
21724 - Aplicacions Distribuïdes a Internet i Interficies d'Usuari Obligatòria 6,0 Primer semestre

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.