Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Infermeria (Pla 2016)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

La Infermeria contribueix a protegir i millorar la salut, la seguretat i el benestar de la població, prevenir la malaltia i les seves conseqüències i afavorir la sostenibilitat del sistema sanitari. Els/les infermers/es són experts/es a proporcionar cures per satisfer les necessitats de salut de les persones, les famílies i els grups socials en les diferents etapes del cicle vital i en situacions derivades de problemes de salut; a identificar les seves capacitats i a establir mètodes d'ajuda per compensar les seves limitacions, guiar-los, donar-los suport, ensenyar-los i promoure un entorn favorable al seu desenvolupament.

El títol d'infermer/a que habilita per a l'exercici d'activitats regulades a Espanya s'ajusta a les següents normes reguladores de l'exercici professional:

En aquest sentit, la Llei d'ordenació de les professions sanitàries (2003) apunta que correspon als titulats i titulades en Infermeria la direcció, avaluació i prestació de les cures d'infermeria orientades a la promoció, el manteniment i la recuperació de la salut, així com a la prevenció de malalties i discapacitats. El perfil professional del/a infermer/a generalista respon a un compromís social de promoure, millorar o restablir la salut de la població, gestionant recursos tecnològics,científics i humans amb la finalitat de liderar, prescriure i dispensar cures de qualitat, dirigits a usuaris/as, famílies i comunitat.
El/la futur/a professional ha d'estar capacitat/a per treballar en els diferents àmbits socials i institucions de salut, en contextos locals, nacionals i internacionals, duent a terme amb responsabilitat les múltiples dimensions inherents al seu rol. Per desenvolupar eficaçment el seu paper, la seva formació haurà de basar-se en els següents pilars:

  1. Conjugar en les seves decisions i actuacions els coneixements dels avanços científics, tecnològics i biomèdics de l'atenció a la salut, respectant sempre els principis ètics en la seva aplicació.
  2. Adquirir les competències per reconèixer i exercir el seu paper de forma autònoma i com a integrant d'equips interdisciplinaris que assegurin la resolució eficaç i de qualitat dels problemes de salut de la població.
  3. Comprendre la complexitat i diversitat de l'ésser humà, tenint en compte la diferència com a aspecte consubstancial a les persones que viuen i es desenvolupen en diferents contextos polítics, socials i culturals. El/la infermer/a entendrà que els determinants de salut modulen la demanda de cures i la forma de proporcionar-los.
  4. Desenvolupar un punt de vista crític i creatiu que li orienti per a una pràctica i recerca de qualitat.

 

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   84   6   78   12 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
21604 - Determinants Socials de la Salut Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
22700 - Anatomia Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
22702 - Bases Històriques i Professionals de la Infermeria Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
22703 - Bioquímica i Nutrició Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
21608 - Comunicació i Salut Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
22705 - Fisiologia Humana Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
22707 - Ètica i Legislació Sanitària Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
22708 - Metodologia de les Cures d'Infermeria Obligatòria 3,0 Segon semestre
22710 - Alimentació i Dietoteràpia Obligatòria 3,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22704 - Educació i Promoció de la Salut Obligatòria 6,0 Primer semestre
22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària Obligatòria 6,0 Primer semestre
22711 - Farmacologia Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
22712 - Infermeria de l'Adult I Obligatòria 6,0 Primer semestre
22713 - Infermeria de l'Adult II Obligatòria 6,0 Primer semestre
21615 - Pràctiques Clíniques I Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
21619 - Infermeria en la Persona Gran Obligatòria 6,0 Segon semestre
22714 - Infermeria de l'Adult III Obligatòria 6,0 Segon semestre
22715 - Infermeria de l'Adult IV Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22716 - Infermeria, Atenció Primària i Salut Global Obligatòria 6,0 Primer semestre
22717 - Infermeria Psiquiàtrica i de Salut Mental Obligatòria 3,0 Primer semestre
22718 - Salut Sexual i Reproductiva Obligatòria 3,0 Primer semestre
22719 - Infermeria en la Infància, l'Adolescència i Família Obligatòria 6,0 Primer semestre
22720 - Pràctiques Clíniques II Pràctiques externes 12,0 Primer semestre
22721 - Gestió dels Serveis Infermers Obligatòria 3,0 Segon semestre
22722 - Infermeria de l'Adult V Obligatòria 6,0 Segon semestre
22723 - Infermeria de l'Adult VI Obligatòria 6,0 Segon semestre
22724 - Cures Pal·liatives Obligatòria 3,0 Segon semestre
22725 - Pràctiques Clíniques III Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22730 - Treball de Fi de Grau d'Infermeria Treball fi de Grau 12,0 Anual
22750 - Pràctiques Clíniques IV Pràctiques externes 9,0 Primer semestre
22751 - Pràctiques Clíniques V Pràctiques externes 9,0 Primer semestre
22728 - Pràctiques Clíniques VI Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
22729 - Pràctiques Clíniques VII Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB