Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 288 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21760 - Empresa Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22394 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22399 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22401 - Física General Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22404 - Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador Formació bàsica 6,0 Primer semestre
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22400 - Matemàtiques per a l'Enginyeria Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22402 - Teoria de Circuits Obligatòria 6,0 Segon semestre
22403 - Electromagnetisme i Ones Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22405 - Química Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
22406 - Enginyeria de Materials Obligatòria 6,0 Primer semestre
22407 - Components i Sistemes Electrònics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22408 - Màquines Hidràuliques Obligatòria 6,0 Primer semestre
22409 - Sistemes Mecànics Obligatòria 6,0 Primer semestre
22497 - Electrònica Digital Obligatòria 6,0 Primer semestre
22410 - Introducció a la Informàtica Industrial Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22412 - Enginyeria Termoenergètica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22413 - Regulació Automàtica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22414 - Electrònica Analògica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22498 - Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 3,0 Segon semestre
22499 - Enginyeria Ambiental Obligatòria 3,0 Segon semestre
22411 - Prevenció de Riscs Laborals i Medi Ambient Obligatòria 6,0
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
22415 - Tecnologia Electrònica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22417 - Electrotècnia Obligatòria 6,0 Primer semestre
22418 - Electrònica de Potència Obligatòria 6,0 Primer semestre
22422 - Xarxes de Comunicació Industrials Obligatòria 6,0 Primer semestre
22423 - Informàtica Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre
22416 - Automatització Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
22419 - Control per Computador Obligatòria 6,0 Segon semestre
22420 - Màquines Elèctriques Obligatòria 6,0 Segon semestre
22421 - Instrumentació Electrònica Obligatòria 6,0 Segon semestre
22424 - Robòtica Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22428 - Treball de Fi de Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial Treball de fi de grau 12,0 Anual
22425 - Projectes Industrials Obligatòria 6,0 Primer semestre
22426 - Sistemes Electrònics Digitals Obligatòria 6,0 Primer semestre
22427 - Ampliació d'Automatització Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre
22496 - Organització de la Producció Industrial Obligatòria 6,0 Primer semestre