Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 255 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21651 - Procediments Sanitaris Generals Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22761 - Anatomia General Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22762 - Fisiologia Humana Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21660 - Fisioteràpia del Moviment Formació bàsica 6,0 Segon semestre
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I Obligatòria 6,0 Primer semestre
21658 - Cinesiteràpia Obligatòria 6,0 Primer semestre
21662 - Salut Pública Obligatòria 6,0 Primer semestre
22765 - Valoració en Fisioteràpia Obligatòria 6,0 Primer semestre
22767 - Fonaments de Fisioteràpia Obligatòria 3,0 Primer semestre
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut Obligatòria 3,0 Primer semestre
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I Obligatòria 6,0 Segon semestre
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II Obligatòria 6,0 Segon semestre
21665 - Fisioteràpia en Neurologia I Obligatòria 6,0 Segon semestre
22764 - Legislació Sanitària Obligatòria 3,0 Segon semestre
22768 - Fisioteràpia Comunitària Obligatòria 3,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III Obligatòria 6,0 Primer semestre
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria Obligatòria 6,0 Primer semestre
21670 - Fisioteràpia en Neurologia II Obligatòria 6,0 Primer semestre
22766 - Ètica en Ciències de la Salut Obligatòria 3,0 Primer semestre
22769 - Fisioteràpia Uroginecològica Obligatòria 6,0 Primer semestre
22770 - Fisioteràpia en Gerontologia Obligatòria 3,0 Primer semestre
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV Obligatòria 6,0 Segon semestre
21674 - Fisioteràpia en Neurologia III Obligatòria 6,0 Segon semestre
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació Obligatòria 3,0 Segon semestre
22773 - Pràcticum I Pràctiques Acadèmiques Externe 15,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
21675 - Pràcticum II Pràctiques Acadèmiques Externe 18,0 Primer semestre
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre
21691 - Pràcticum III Pràctiques Acadèmiques Externe 12,0 Segon semestre

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024