Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Perfil d'ingrés

Les característiques que hauria de tenir un alumne que iniciï la titulació de grau de Fisioteràpia són:

 1. Interès, sensibilitat i respecte per les persones i la seva diversitat, des del compromís ètic.
 2. Capacitat de relació, diàleg i comunicació.
 3. Capacitat d'observació.
 4. Capacitat d'iniciativa, organització i gestió.
 5. Capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.
 6. Habilitats socials i de comunicació oral i escrita.
 7. Nocions de llengua anglesa.

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2024-25: 60

Vies d'accés a l'estudi

Càlcul de la nota d'admissió

La nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
(1) Per l'accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i les dues millors notes ponderades de les matèries superades en funció dels paràmetres de ponderació.
(2) Per l'accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i les dues millors notes ponderades de les matèries superades del bloc d'admissió de la PAU en funció dels paràmetres de ponderació.

Paràmetres de ponderació

Assignatures que ponderen a la fase voluntària. Any acadèmic 2024-25:

Matèria de batxiller Paràmetre
Biologia 0,2
Física 0,2
Per a més detall, consulteu la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

 

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFT2

Reconeixements entre plans d'estudis de la UIB

Taules d'equivalències pel pla d'estudi: Grau de Fisioteràpia a Mallorca

Fisioteràpia
Fisioteràpia Grau de Fisioteràpia a Mallorca
 • 4735 - Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
 • 4736 - Estructura i Funció del Cos Humà I
 • 4737 - Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 4741 - Citologia i Histologia Humana
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic
4739 - Ciències Psicosocials Aplicades
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
4738 - Fisioteràpia I
 • 21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I
 • 21658 - Cinesiteràpia
 • 21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II
 • 22765 - Valoració en Fisioteràpia
 • 22767 - Fonaments de Fisioteràpia
4740 - Fisioteràpia del Moviment
21660 - Fisioteràpia del Moviment
 • 4738 - Fisioteràpia I
 • 4740 - Fisioteràpia del Moviment
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
4747 - Cures d'Infermeria en la Fisioteràpia
21651 - Procediments Sanitaris Generals
4748 - Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
4765 - Fisioteràpia Comunitària
22768 - Fisioteràpia Comunitària
4745 - Salut Pública i Legislació Sanitària
 • 21662 - Salut Pública
 • 22764 - Legislació Sanitària
 • 4746 - Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4748 - Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria
 • 4743 - Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746 - Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4750 - Fisioteràpia II
 • 4751 - Fisioteràpia en Discapacitats
 • 21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
 • 21670 - Fisioteràpia en Neurologia II
 • 21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
 • 21674 - Fisioteràpia en Neurologia III
 • 4738 - Fisioteràpia I
 • 4743 - Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746 - Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4750 - Fisioteràpia II
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
 • 4743 - Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746 - Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4751 - Fisioteràpia en Discapacitats
 • 21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
 • 21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
 • 21665 - Fisioteràpia Neurològica I
4751 - Fisioteràpia en Discapacitats
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
4757 - Geriatria i Fisioteràpia
22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
4749 - Estades Clíniques II
21675 - Pràcticum II
 • 4735 - Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
 • 4736 - Estructura i Funció del Cos Humà I
22761 - Anatomia General
4752 - Ètica de les Cures de Salut
22766 - Ètica en Ciències de la Salut
4744 - Estades Clíniques I
22773 - Pràcticum I
4762 - Tècniques de Relaxació
21686 - Tècniques de Relaxació
4751 - Fisioteràpia en Discapacitats
Reconeixement d'activitats cultures, esportives i de representació: 3 crèdits
4761 - Psicomotricitat
21684 - Psicomotricitat
 • 4737 - Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 4741 - Citologia i Histologia Humana
22762 - Fisiologia Humana
4760 - Fisioteràpia Manipulativa Articular
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs: 3 crèdits
Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau de Fisioteràpia a Mallorca
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
22761 - Anatomia General
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
 • 22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
 • 22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21607 - Ètica i Legislació Sanitària
 • 22764 - Legislació Sanitària
 • 22766 - Ètica en Ciències de la Salut
21617 - Infermeria en la Persona Adulta II
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
21616 - Gestió de Serveis Infermers
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21618 - Infermeria en la Persona Adulta III
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21605 - Estructura i Funció del Cos Humà II
22762 - Fisiologia Humana
21608 - Comunicació i Salut
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
Grau d'Infermeria (Pla 2016)
Grau d'Infermeria (Pla 2016) Grau de Fisioteràpia a Mallorca
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Totes les assignatures de Formació Bàsica i totes les assignatures Obligatòries
22764 - Legislació Sanitària
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
22700 - Anatomia
22761 - Anatomia General
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
22705 - Fisiologia Humana
22762 - Fisiologia Humana
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22766 - Ètica en Ciències de la Salut
21608 - Comunicació i Salut
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
 • 22704 - Educació i Promoció de la Salut
 • 22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 21662 - Salut Pública
 • 22768 - Fisioteràpia Comunitària
22712 - Infermeria de l'Adult I
21651 - Procediments Sanitaris Generals
22714 - Infermeria de l'Adult III
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
Grau d'Infermeria (Pla 2022)
Grau d'Infermeria (Pla 2022) Grau de Fisioteràpia a Mallorca
22706 - Estadístiques Aplicades a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
Totes les assignatures de Formació Bàsica i totes les assignatures Obligatòries
22764 - Legislació Sanitària
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
22700 - Anatomia
22761 - Anatomia General
22701 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Salut
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
22705 - Fisiologia Humana
22762 - Fisiologia Humana
22707 - Ètica i Legislació Sanitària
22766 - Ètica en Ciències de la Salut
21608 - Comunicació i Salut
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
 • 22704 - Educació i Promoció de la Salut
 • 22709 - Epidemiologia, Salut Pública i Comunitària
 • 21662 - Salut Pública
 • 22768 - Fisioteràpia Comunitària
22712 - Infermeria de l'Adult I
21651 - Procediments Sanitaris Generals
22714 - Infermeria de l'Adult III
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
22721 - Gestió dels Serveis Infermers
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
22752 - Fonts d'informació en Ciències de la Salut
22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
22753 - Bases Metodològiques de la Investigació
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
Grau de Fisioteràpia (Pla 2009) Grau de Fisioteràpia a Mallorca
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
22761 - Anatomia General
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21601 - Conducta, Salut i Qualitat de Vida
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21652 - Física Aplicada a les Ciències de la Salut
21650 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic
22760 - Anatomia del Sistema Neuromusculoesquelètic
21651 - Procediments Sanitaris Generals
21651 - Procediments Sanitaris Generals
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
21655 - Afeccions Medicoquirúrgiques
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
21654 - Anatomia per Palpació i Diagnòstic per Imatge
21660 - Fisioteràpia del Moviment
21660 - Fisioteràpia del Moviment
21602 - Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
 • 22771 - Fonts d'Informació en Ciències de la Salut
 • 22772 - Bases Metodològiques de la Investigació
21659 - Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària
 • 22767 - Fonaments de Fisioteràpia
 • 22768 - Fisioteràpia Comunitària
21662 - Salut Pública
21662 - Salut Pública
21666 - Ètica i Legislació Sanitària
 • 22764 - Legislació Sanitària
 • 22766 - Ètica en Ciències de la Salut
21656 - Valoració
22765 - Valoració en Fisioteràpia
21658 - Cinesiteràpia
21658 - Cinesiteràpia
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I
21657 - Procediments Generals en Fisioteràpia I
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II
21661 - Procediments Generals en Fisioteràpia II
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
21663 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
21664 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
21667 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
21673 - Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
21665 - Fisioteràpia en Neurologia I
21665 - Fisioteràpia Neurològica I
21670 - Fisioteràpia en Neurologia II
21670 - Fisioteràpia en Neurologia II
21674 - Fisioteràpia en Neurologia III
21674 - Fisioteràpia en Neurologia III
21668 - Fisioteràpia en Grups de Població Especials
 • 22769 - Fisioteràpia Uroginecològica
 • 22770 - Fisioteràpia en Gerontologia
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria
21669 - Fisioteràpia Cardiorespiratòria
21672 - Pràcticum I
22773 - Pràcticum I
21675 - Pràcticum II
21675 - Pràcticum II
21691 - Pràcticum III
21691 - Pràcticum III
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut
21677 - Alimentació, Activitat Física i Salut
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21682 - Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21679 - Ergonomia
21679 - Ergonomia
21678 - Atenció a la Salut de l'Esportista
22778 - Fisioteràpia Esportiva
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21688 - Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21684 - Psicomotricitat
21684 - Psicomotricitat
21680 - Teràpies Complementàries
21680 - Teràpies Complementàries
21685 - Tècniques Propioceptives
21685 - Tècniques Propioceptives
21686 - Tècniques de Relaxació
21686 - Tècniques de Relaxació
21689 - Fisioteràpia del Complex Estomatognàtic i en Deglució
22779 - Transtorns Dolorosos de la Regió Craniomandibular i Craniocervical
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21690 - Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21681 - Teràpies Afins a la Fisioteràpia
21681 - Teràpies Afins a la Fisioteràpia
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia
21683 - Tècniques Avançades d'Hidroteràpia
21687 - Valoració del Dany Corporal
21687 - Valoració del Dany Corporal
21653 - Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
22762 - Fisiologia Humana
21671 - Estades Clíniques
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs: 6 crèdits
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia
21676 - Treball de Fi de Grau de Fisioteràpia
Grau de Psicologia
Grau de Psicologia Grau de Fisioteràpia a Mallorca
21600 - Estructura i Funció del Cos Humà
22761 - Anatomia General
21304 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21692 - Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21300 - Psicologia General
22763 - Ciències Psicosocials Aplicades a la Fisioteràpia
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21375 - English for Health and Behavioural Sciences
21308 - Mètodes d'Investigació i Anàlisi de Dades en Psicologia
22772 - Bases Metodològiques de la Investigació

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Grau de Fisioteràpia
CFGS Tècnic Superior en Anatomia Patològica i Citodiagnòstic
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Condicionament Físic
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitària
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Ensenyaments i Animació Socioesportiva
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Estètica Integral i Benestar
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear
Assignatura Crèdits
22761 - Anatomia General 6
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 12
CFGS Tècnic Superior en Laboratori Clínic i Biomèdic
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
Reconeixement de crèdits optatius de quart curs 6
Total 6

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau.

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic