Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

22773. Pràcticum I (2024-25)

Crèdits 15 ECTS.
Caràcter Pràctiques Acadèmiques Externe
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 17/07/2024

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de les assignatures 22764, 22766, 22770 o haver-les cursat
  • Cal haver superat 24 crèdits de les assignatures 21654, 21657, 21658, 21660, 21661, 22760, 22761, 22765
  • Cal haver superat 70 crèdits entre primer i segon curs

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents