Grau de Fisioterŕpia

240 crčdits - Facultat d'Infermeria i Fisioterŕpia

22771. Fonts d'Informació en Cičncies de la Salut (2024-25)

Crčdits 3 ECTS.
Carŕcter Obligatňria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 17/07/2024

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits de matrícula particulars

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa estŕ a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Primer semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2023-24

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2022-23

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2021-22

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2020-21

Període: Primer semestre

Grups de l'assignatura l'any acadčmic 2019-20

Període: Primer semestre

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents