Grau de Fisioteràpia

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

21691. Pràcticum III (2024-25)

Crèdits 12 ECTS.
Caràcter Pràctiques Acadèmiques Externe
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.
Guia docent Disponible a partir del 17/07/2024

Prerequisits

  • Cal estar matriculat el mateix any acadèmic de 6 crèdits de les assignatures 21674, 21677 o haver-los cursat
  • Cal haver cursat 36 crèdits de les assignatures 21663, 21664, 21665, 21667, 21669, 21670, 21673, 21674, 22769, 22770
  • Cal haver superat les assignatures 21664, 21665, 21670, 22773

Bibliografia recomanada disponible al fons de la biblioteca de la UIB

No hi ha cap llibre recomanat al fons de la biblioteca de la universitat ( més informació ).
La bibliografia completa està a l'apartat corresponent de la guia docent de l'assignatura.

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període: Segon semestre

Guies docents d'anys anteriors

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2023-24

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2022-23

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2021-22

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2020-21

Període: Segon semestre

Grups de l'assignatura l'any acadèmic 2019-20

Per veure la informació sobre grups de l'assignatura de cursos anteriors al 2019-20 podeu consultar el cercador de guies docents