Grau de Filosofia

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 264 crèdits
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
20905 - Filosofia Antiga i Medieval Obligatòria 6,0
20906 - Antropologia Obligatòria 6,0
20907 - Lògica I Obligatòria 6,0
20908 - Estètica Obligatòria 6,0
20909 - Filosofia Moderna I Obligatòria 6,0
20910 - Teoria Social Contemporània Obligatòria 6,0
20911 - Ètica Obligatòria 6,0
20912 - Teoria del Coneixement I Obligatòria 6,0

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024

Professorat

Disponible a partir del 02/06/2024