Grau d'Educació Social

240 crèdits - Facultat d'Educació

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 252 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
21900 - Fonaments de la Societat Contemporània Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21901 - Documentació i Comunicació Científica Formació bàsica 6,0 Primer semestre
21902 - Dret, Desenvolupament i Benestar Social Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22300 - Pedagogia Social i Comunitària Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22301 - Història de l'Educació Social Formació bàsica 6,0 Primer semestre
22201 - Psicologia del Desenvolupament Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22202 - Psicologia Social dels Grups i de les Organitzacions Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22203 - Sociologia de l'Educació Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22302 - Planificació de la Intervenció en els Camps de l'Educació Social Formació bàsica 6,0 Segon semestre
22303 - Direcció i Gestió de Centres i Programes d'Educació Social Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
22324 - Tècniques i Programes d'Intervenció Socioeducativa en els Problemes de Conducta Obligatòria 6,0 Primer semestre
22325 - Violència de Gènere i Intervenció Socioeducativa Obligatòria 6,0 Primer semestre
22326 - Pràctiques I d'Educació Social Pràctiques Acadèmiques Externe 6,0 Primer semestre
22327 - Pràctiques II d'Educació Social Pràctiques Acadèmiques Externe 24,0 Segon semestre
22328 - Treball de Fi de Grau d'Educació Social Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre

Assignatures d'altres estudis

Per a l'any acadèmic 2024-25, la comissió de reconeixement i transferència de crèdits ha proposat les assignatures d'altres estudis de grau que poden ser reconegudes com a crèdits optatius del vostre grau.
Els estudiants en disposició de matricular-se de crèdits optatius del seu pla poden presentar sol·licituds telemàtiques als degans de les facultats que hagin fet l'oferta de les assignatures del seu interès.

Per a més informació sobre el procediment telemàtic, consultau-ne la informació a la seu electrònica.

Calendari i horaris

Disponible a partir del 08/07/2024