Botar al contingut
Escoltar

Doble titulació: grau d'Economia i grau de Turisme (Pla 2015)

324 crèdits - Facultat d'Economia i Empresa

  Aquest pla d'estudis es troba a extingir , no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Les Facultats d’Economia i Empresa i de Turisme, tenen la intenció d’oferir la doble titulació d’Economia i Turisme, amb l’objectiu que el seu alumnat tingui la possibilitat d’obtenir els dos títols de graduat/ada en un període de temps raonable.

Les sinèrgies d’ambdues titulacions s’han posat de manifest els darrers anys, on cada vegada més alumnes graduats en un del dos graus cursen l’altre grau. Les taules de reconeixement existents entre els dos graus, han permès dissenyar una oferta formativa que suposa un atractiu per l’alumnat dins l’oferta de la nostra institució. En aquest sentit, la UIB ha de vetllar perquè aquest alumnat assoleixi les competències pròpies de cadascuna de les dues titulacions. Aquesta oferta formativa no suposa un títol o pla d’estudis nou, per tant, no és susceptible d’avaluació tècnica per part d’una agència externa o de verificació per part del Consell d’Universitats. Més bé, es tracta d’una organització interna de la institució per donar facilitats a l’alumnat per tal d’obtenir dos títols independents.

La UIB ha dissenyat un itinerari curricular estructurat en 5 cursos amb un total de 324 crèdits. La proposta està en línia en les demandes del món professional de les nostres illes, format en gran mesura per empreses i institucions turístiques i en línia amb l’ impuls al turisme sostenible i a la internacionalització que la nostra Universitat inclou a les seves línies estratègiques. D’aquesta forma és pretén que la doble titulació tingui caràcter de multilingüe, amb especial atenció a l’ idioma anglès, en que s’impartiran determinades assignatures.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  72   204   18   18   12 324

Recorregut internacional

Encara que està en funció de la capacitat docent dels departaments d’impartir assignatures en anglès, es pretén que al manco 48 crèdits d’assignatures s’imparteixen en anglès, a part de les pròpies assignatures d’idiomes. D’aquesta forma, els alumnes podran estar en disposició d’obtenir el Recorregut Curricular Internacional. Els requisits necessaris per aconseguir el Recorregut Curricular Internacional, seran els següents:

  1. Haver superat un mínim de 30 crèdits d’assignatures impartides en anglès.
  2. Satisfer almenys un dels següents requisits:
    1. Estada d'un any en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 48 crèdits.
    2. Estada d'un semestre en una universitat estudiant en una llengua estrangera havent superat 24 crèdits i superar altres 24 crèdits addicionals de matèries en anglès en el Grau.
  3. Realitzar el Treball Fi de Grau en anglès
  4. Realitzar el Practicum I i Practicum II fent un ús intensiu d’una llengua estrangera, o la realització de 18 crèdits addicionals d’assignatures del Grau en anglès.

En qualsevol cas, al Suplement Europeu al Títol s’indicarà el nombre de crèdits i assignatures cursades en anglès, així com les estades realitzades a l’estranger, també per als alumnes que no verifiquin tots els criteris necessaris per poder obtenir el «Recorregut Curricular Internacional».

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20500 - Introducció al Turisme Formació Bàsica 6,0
20501 - Recursos Territorials Formació Bàsica 6,0
20502 - Anglès I Formació Bàsica 6,0
20503 - Gestió del Patrimoni Cultural Formació Bàsica 6,0
20504 - Dret Públic del Turisme Formació Bàsica 6,0
20526 - Règim Fiscal Obligatòria 6,0
20600 - Entorn Econòmic Formació Bàsica 6,0
20601 - Matemàtiques Formació Bàsica 6,0
20602 - Introducció als Mercats i Operacions Financeres Formació Bàsica 6,0
20606 - Anàlisi de Dades Econòmiques Formació Bàsica 6,0
20607 - Introducció a l'Empresa Formació Bàsica 6,0
21100 - Geografia del Turisme Formació Bàsica 6,0
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20613 - Macroeconomia I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20506 - Anglès II Obligatòria 6,0
20509 - Màrqueting Turístic I Obligatòria 6,0
20511 - Comptabilitat Financera I Obligatòria 6,0
20512 - Comptabilitat Financera II Obligatòria 6,0
20514 - Contractació Turística Obligatòria 6,0
20515 - Operacions i Processos en Empreses Turístiques Obligatòria 6,0
20605 - Microeconomia Formació Bàsica 6,0
20612 - Introducció a l'Econometria Obligatòria 6,0
20615 - Economia Financera Obligatòria 6,0
20618 - Macroeconomia II Obligatòria 6,0
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20505 - Disseny Organitzatiu i Capital Humà Obligatòria 6,0 Primer semestre
20518 - Anglès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20609 - Jocs i Decisions Estratègiques Obligatòria 6,0 Primer semestre
20610 - Economia del Benestar Obligatòria 6,0 Primer semestre
20611 - Estructura i Conjuntura Econòmica Obligatòria 6,0 Primer semestre
20516 - Finances Empresarials Obligatòria 6,0 Segon semestre
20614 - Organització Industrial Obligatòria 6,0 Segon semestre
20616 - Sector Públic Obligatòria 6,0 Segon semestre
20617 - Microeconometria Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20507 - Francès I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20508 - Alemany I Obligatòria 6,0 Primer semestre
20519 - Màrqueting Turístic II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20619 - Economia de la Informació Obligatòria 6,0 Primer semestre
20622 - Creixement Obligatòria 6,0 Primer semestre
20623 - Macroeconometria Obligatòria 6,0 Primer semestre
20517 - Intermediació Turística Obligatòria 6,0 Segon semestre
20521 - Economia Ambiental en Espais Turístics Obligatòria 6,0 Segon semestre
20522 - Direcció Estratègica Obligatòria 6,0 Segon semestre
20523 - Francès II Obligatòria 6,0 Segon semestre
20525 - Gestió de la Qualitat i Atenció al Client Obligatòria 6,0 Segon semestre
20624 - Cicles i Polítiques Obligatòria 6,0 Segon semestre
20524 - Alemany II Obligatòria 6,0
Cinquè curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20660 - Pràctiques Externes Pràctiques externes 18,0 Anual
20661 - Treball de Fi de Grau Treball fi de Grau 12,0 Anual
20527 - Francès III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20528 - Alemany III Obligatòria 6,0 Primer semestre
20627 - Economia Internacional Obligatòria 6,0 Primer semestre
20625 - Avaluació Econòmica de Projectes Obligatòria 6,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB