Grau de Direcció Hotelera (Centre ads. Hoteleria de les Illes Balears)

240 crèdits - Escola Universitària d'Hoteleria de les Illes Balears

Assignatures

Crèdits ofertats en total: 249 crèdits
Primer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29900 - Tecnologies de la Informació Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29901 - Introducció a l'Economia Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29902 - Geografia Mundial del Turisme I Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29903 - Gestió de Cuina Obligatòria 6,0 Primer semestre, Segon semestre
29904 - Seguretat Alimentària i Nutrició Obligatòria 6,0 Primer semestre
29909 - Gestió de Restauració Obligatòria 6,0 Primer semestre, Segon semestre
29905 - Alemany I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29906 - Anglès I Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29907 - Fonaments de Dret Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29908 - Introducció a l'Empresa Formació bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Període
29910 - Anglès II Formació bàsica 6,0 Primer semestre
29911 - Alemany II Obligatòria 6,0 Primer semestre
29912 - Instal·lacions, Equipaments i Prevenció de Riscs Laborals Obligatòria 6,0 Primer semestre
29913 - Gestió d'Allotjaments Obligatòria 6,0 Primer semestre
29914 - Economia del Turisme i l'Hoteleria Obligatòria 6,0 Primer semestre
29915 - Geografia Mundial del Turisme II Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29916 - Comptabilitat Formació bàsica 6,0 Segon semestre
29917 - Alemany III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29918 - Anglès III Obligatòria 6,0 Segon semestre
29919 - Direcció d'Allotjaments i Revenue Management Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Període
29920 - Anglès per a Directius Obligatòria 6,0 Primer semestre
29921 - Alemany IV Obligatòria 6,0 Primer semestre
29922 - Projectes Tecnològics en el Sector Hoteler Obligatòria 6,0 Primer semestre
29923 - Relacions Laborals en el Sector Hoteler Obligatòria 6,0 Primer semestre
29924 - Comptabilitat de Costs Obligatòria 6,0 Primer semestre
29925 - Direcció d'Aliments i Begudes Obligatòria 6,0 Segon semestre
29926 - Màrqueting Turístic i Comerç Electrònic Obligatòria 6,0 Segon semestre
29927 - Gestió d'Equips i Recursos Humans Obligatòria 6,0 Segon semestre
29928 - Pràcticum I Pràctiques externes 12,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Període
29929 - Contractació Turística Obligatòria 6,0 Primer semestre
29930 - Gestió Fiancera de l'Empresa Hotelera Obligatòria 6,0 Primer semestre
29931 - Gestió Mediambiental i de Qualitat Obligatòria 6,0 Primer semestre
29932 - Pràcticum II Pràctiques externes 24,0 Segon semestre
29933 - Treball de Fi de grau de Direcció Hotelera Treball de fi de grau 6,0 Segon semestre