Botar al contingut
Escoltar

Grau d'Història de l'Art (Pla 2014)

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

El grau d'Història de l'Art proporciona coneixements sobre el desenvolupament de l'activitat artística i la seva contribució a la història de la cultura al llarg del temps i en l'actualitat, sobre els processos de creació i recepció de l'obra d'art, com també sobre la conservació, gestió i difusió del patrimoni historicoartístic.

A través d'una formació generalista que asseguri l'adquisició de conceptes fonamentals, i també d'una formació pràctica que permeti assolir habilitats i competències necessàries -reunir i interpretar dades rellevants de l'àrea d'estudi, manejar les fonts instrumentals i les tecnologies de la informació, fer anàlisis integrals de l'obra d'art, fer tasques bàsiques d'inventari i catalogació, comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa, etc.-, capacita per a la pràctica professional en els diferents camps, funcions i activitats propis de l'historiador de l'art, i prepara els estudiants que després del grau vulguin realitzar un període de formació especialitzada.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   144   30   -   6 240

Assignatures

Primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20200 - La Idea d'Europa a través de la Història Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
20250 - Cultura Visual. Temes i Símbols en la Història de l'Art Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
20287 - Iniciació a la Història de l'Art I: Antic i Medieval Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
20700 - Introducció als Estudis Literaris Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
20800 - Tècniques d'Expressió Oral i Escrita Formació Bàsica 6,0 Primer semestre
20252 - Lectura i Anàlisi de l'Art i l'Arquitectura Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
20254 - Massmedia i Llenguatges Audiovisuals Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
20288 - Iniciació a la Història de l'Art II: Modern i Contemporani Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
20900 - La Filosofia en el Món Actual Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
21800 - Comprensió i Interpretació de Textos Acadèmics en Llengua Anglesa Formació Bàsica 6,0 Segon semestre
Segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20255 - Orígens de l'Art i Pròxim Orient Obligatòria 6,0 Primer semestre
20256 - Art Clàssic: Grècia i Roma Obligatòria 6,0 Primer semestre
20257 - Art i Arquitectura Popular Obligatòria 6,0 Primer semestre
20258 - Història del Cinema Obligatòria 6,0 Primer semestre
20259 - Conceptes, Desenvolupament i Característiques del Patrimoni Cultural Obligatòria 6,0 Primer semestre
20260 - L'Art de l'Antiguitat Tardana (s. IV-X) Obligatòria 6,0 Segon semestre
20261 - Art Medieval I (1000-1250) Obligatòria 6,0 Segon semestre
20262 - Museologia i Museografia Obligatòria 6,0 Segon semestre
20263 - Fonts per a la Història de l'Art Obligatòria 6,0 Segon semestre
20289 - Història de les Idees Estètiques I Obligatòria 6,0 Segon semestre
Tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20265 - Art Medieval II (1200-1500) Obligatòria 6,0 Primer semestre
20266 - Art del Renaixement Obligatòria 6,0 Primer semestre
20267 - Art Barroc Obligatòria 6,0 Primer semestre
20290 - Història de les Idees Estètiques II Obligatòria 6,0 Primer semestre
20268 - Coneixements Crítics, Teòrics i Metodològics de la Història de l'Art Obligatòria 6,0 Segon semestre
20269 - Art del Segle XIX Obligatòria 6,0 Segon semestre
20271 - Història de l'Urbanisme Obligatòria 6,0 Segon semestre
20291 - Art del Segle XX fins 1945 Obligatòria 6,0 Segon semestre
Quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20273 - Art Antic i Medieval a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Primer semestre
20274 - Arts Decoratives i Industrials Obligatòria 6,0 Primer semestre
20275 - Història de la Fotografia Obligatòria 6,0 Primer semestre
20292 - Art des de 1945 Obligatòria 6,0 Primer semestre
20293 - Art Modern a Espanya Obligatòria 6,0 Primer semestre
20278 - Art Modern i Contemporani a les Illes Balears Obligatòria 6,0 Segon semestre
20279 - Treball de Fi de Grau d'Història de l'Art Treball fi de Grau 6,0 Segon semestre
Facebook de la UIB Twitter de la UIB Linkedin de la UIB Instagram de la UIB Youtube de la UIB Spotify de la UIB
Google+ UIB