22352. Càlcul II. Any acadèmic 2015-16

Grups de l'assignatura l'any acadèmic

Grup Campus Professorat Idioma Guia docent Plans que poden accedir al grup ( llegenda )
( 4 ) - GTTT Mallorca Català
CA ES EN
guia docent en català
  • GTTT

Plans d'estudis on es va impartir aquesta assignatura

Codi Pla d'estudis
GTTT Grau d'Enginyeria Telemàtica