Modalitats de pagament a la Universitat de les Illes Balears

D’acord amb el que estableix la normativa vigent de preus públics, les persones que vulguin realitzar tràmits administratius o obtenir serveis acadèmics a la UIB han de fer efectiu el pagament corresponent. Encara que aquesta pàgina recull totes les modalitats de pagament amb què compta la Universitat de les Illes Balears, l'interessat ha de comprovar quines modalitats hi ha disponibles en cada tràmit o servei sol·licitat.

Tràmits o serveis sol·licitats presencialment al servei corresponent:

  • Amb targeta de crèdit o dèbit: els serveis compten amb un datàfon per fer efectiu els pagaments.
  • Per finestreta o autoservei*: es genera un rebut (carta de pagament o "abonaré") que s'ha de fer efectiu a una entitat financera de les indicades al rebut. Aquest rebut també es pot fer efectiu amb targeta per Acadèmic (a Gestió de pagament pendents) o per UIBdigital (a Gestions i serveis > Pagament de rebuts) en funció del tràmit realitzat, segons les instruccions dels serveis administratius.

Tràmits o serveis sol·licitats per Acadèmic:

  • Targeta de crèdit o dèbit: mitjançant una plataforma de pagament segur, caldrà introduir el número de targeta i els codis de verificació corresponents. També permet pagar els rebuts generats amb altres formes de pagament.
  • Domiciliació bancària: només és possible en el cas d’automatrícula de grau, màster i doctorat (els qui han iniciat a partir de l'any 2021-22). S'ha d'especificar un compte bancari en el qual es carregarà l'import i s’ha de lliurar l’autorització SEPA signada pel titular del compte. Segons el que s'hagi establert a la normativa de preus públics i en funció del moment en què es realitza el tràmit, hi ha la possibilitat de fraccionar el rebut en diversos terminis. El rebut també es pot fer efectiu amb targeta per Acadèmic des de Gestió de pagaments pendents abans de la data de domiciliació.
  • Per finestreta o autoservei*: es genera un rebut que s'ha de fer efectiu a una entitat financera de les indicades al rebut. Aquest rebut també es pot fer efectiu amb targeta per Acadèmic des de Gestió de pagaments pendents.

Tràmits o serveis sol·licitats per UIBdigital:

  • Targeta de crèdit o dèbit: mitjançant una plataforma de pagament segur, caldrà introduir el número de targeta i els codis de verificació corresponents.
  • Per finestreta o autoservei*: es genera un rebut que s'ha de fer efectiu a una entitat financera de les indicades al rebut.
  • Domiciliació bancària: només és possible en el cas d’automatrícula de Doctorat (iniciat abans del curs 2021-22). S'ha d'especificar un compte bancari on es carregarà l'import i s’ha de lliurar l’autorització SEPA signada pel titular del compte. Amb aquesta opció es pot fraccionar el rebut en diversos terminis.

Tràmits o serveis sol·licitats per Seu electrònica

  • Targeta de crèdit o dèbit: mitjançant una plataforma de pagament segur, caldrà introduir el número de targeta i els codis de verificació corresponents.

*Hi ha la possibilitat de fer aquest pagament a les oficines de les entitats financeres (Caixabank a l’edifici Jovellanos i Banc Santander a l’edifici Guillem Cifre) i als caixers automàtics (de Caixabank als edificis Jovellanos i Ramon Llull, i del Banc Santander a l'edifici Guillem Cifre ) que hi ha al campus.