Tràmits administratius

A partir del dia 3 d'abril a les 7.30 hores, es canvia el certificat de la seu electrònica de la UIB. El nou certificat de la seu està signat pel certificat arrel «AC Raíz FNMT-RCM Servidores Seguros» de la FNMT. Si us apareix un missatge que indica que la connexió no és privada, vol dir que el navegador amb el qual accediu a la seu electrònica no té el certificat instal·lat i que, per tant, l’heu d’instal·lar.

Estudis de grau

Catàleg de procediments de gestió acadèmica de grau de la seu electrònica

Procediments de la PBAU

Catàleg de procediments de protecció de dades de la seu electrònica

Model de sol·licitud de canvi de dades personals per canvi de sexe

 

Model de sol·licitud per a la resta de tràmits

Recordau que aquesta sol·licitud només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera i Hospital Universitari Son Espases. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

També està disponible el formulari de la "instància general" a la Seu electrònica de la UIB.

Model d'autorització