Tràmits administratius

Model de sol·licitud per a la resta de tràmits

Recordau que aquesta sol·licitud només és per presentar-la presencialment a qualsevol de les unitats de registre que funcionen als edificis següents: Son Lledó, Anselm Turmeda, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ramon Llull, Guillem Cifre de Colonya, Sa Riera, Hospital Universitari Son Espases i Antoni Maria Alcover i Sureda. També es pot registrar a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa-Formentera.

Model d'autorització

Model de sol·licitud de canvi de dades personals