Normativa dels estudis de grau

Accés

Legislació estatal

Legislació autonòmica

Admissió

Legislació universitària estatal

Normativa de la UIB

 

Ordenació o estructura dels estudis de Grau

Reglaments

Calendari

Normativa de la UIB

 

Reconeixement i transferència de crèdits

Regulació del coneixement d'idioma estranger als estudis de grau

Expedients Acadèmics

Intercanvi i mobilitat

Normativa de permanència

Llei de convivència universitària

Títols, Homologacions, Legalitzacions

Legislació universitària estatal

 

Preus públics

Estatuts

Legislació universitària estatal 

Normativa de la UIB

Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari (LOSU)

Altres