Facultat de Turisme

Calendari acadèmic 2020-21

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu primer semestre28/09/2003/02/21
Avaluació complementària primer semestre *21/01/213/02/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) Fins 8 de febrer de 2021
Avaluació extraordinària primer semestre15/02/2119/02/21
Període lectiu segon semestre22/02/2125/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària primer semestre)  Fins el 2 de març de 2021
Avaluació complementària segon semestre11/06/2125/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) Fins 2 de juliol
Avaluació extraordinària segon semestre *09/07/2115/07/21
Tribunal defensa TFG (Treball Fi Grau) anticipada 12/02/2021
Tribunal defensa TFG juny19/07/202121/07/2021
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària segon semestre)  Fins 23 de juliol de 2021
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG)  Fins al 23 de juliol de 2021
Tancament actes pràctiques juny  Fins 2 de juliol de 2021
Tancament actes pràctiques setembre Fins al 17 de setembre de 2021


Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2020. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.