Facultat de Psicologia

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 28/09/20 03/02/21
Vacances Nadal 23/12/20 06/01/21
Avaluació complementària primer semestre * 21/01/21 03/02/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre)   Fins 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària primer semestre * 12/02/21 19/02/21
Període lectiu segon semestre 22/02/21 25/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre avaluació extraordinària)   02/03/21
Vacances Setmana Santa 01/04/21 11/04/21
Avaluació complementària segon semestre * 11/06/21 25/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre)   Fins 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari
Avaluació extraordinària segon semestre * 05/07/21 15/07/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre avaluació extraordinària)>   23/07/21
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG)   23/07/21
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG segona defensa)   30/09/21

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2020. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.