Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Grau de Infermeria

Primer curs

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 22/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   31/12/2023
Període d'avaluació complementària * 08/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes   19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 31/05/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   27/05/2024
Període d'avaluació complementària * 03/06/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes   10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 11/09/2023 23/01/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 08/02/2024 07/06/2024 10/06/2024
Avaluació del segon període 08/02/2024 07/06/2024 10/07/2024

 

Segon Curs

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 22/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   31/12/2023
Període d'avaluació complementària * 08/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes   19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 06/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   27/05/2024
Període d'avaluació complementària * 07/06/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes   10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 11/09/2023 23/01/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 08/02/2024 07/06/2024 10/06/2024
Avaluació del segon període 08/02/2024 07/06/2024 10/07/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació del segon període 08/04/2024 07/06/2024

Tercer curs

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 12/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   31/12/2023
Període d'avaluació complementària * 15/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes   19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 06/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   27/05/2024
Període d'avaluació complementària * 07/06/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes   10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 11/09/2023 23/01/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 08/02/2024 07/06/2024 10/06/2024
Avaluació del segon període 08/02/2024 07/06/2024 10/07/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació del primer període 30/10/2023 12/01/2024
Avaluació del segon període 08/04/2024 07/06/2024

Quart curs

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 12/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   31/12/2023
Període d'avaluació complementària * 15/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes   19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 31/05/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   27/05/2024
Període d'avaluació complementària * 03/06/2024 07/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes   10/06/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació anticipada 11/09/2023 23/01/2024 19/02/2024
Avaluació del primer període 08/02/2024 07/06/2024 10/06/2024
Avaluació del segon període 08/02/2024 07/06/2024 10/07/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació del primer període 09/10/2023 12/01/2024
Avaluació del segon període 08/04/2024 31/05/2024

 

 

Grau de Fisioteràpia

Primer curs

Primer semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)11/09/202322/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 31/12/2023
Període d'avaluació complementària *08/01/202423/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària *31/01/202407/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes 19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)08/02/202431/05/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 27/05/2024
Període d'avaluació complementària *03/06/202414/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària *24/06/202401/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes 10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada11/09/202323/01/2024
Avaluació del primer període08/02/202414/06/2024
Avaluació del segon període08/02/202414/06/2024

Pràctiques externes

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada18/09/202319/01/2024
Avaluació del primer període18/09/202319/01/2024
Avaluació del segon període12/02/202406/06/2024

 

Segon Curs

Primer semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 11/09/2023 22/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   31/12/2023
Període d'avaluació complementària * 08/01/2024 23/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària * 31/01/2024 07/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes   19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segundo semestre

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària) 08/02/2024 31/05/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària   27/05/2024
Període d'avaluació complementària * 03/06/2024 14/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària   21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària * 24/06/2024 01/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes   10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació anticipada 11/09/2023 23/01/2024
Avaluació del primer període 08/02/2024 14/06/2024
Avaluació del segon període 08/02/2024 14/06/2024

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi
Avaluació anticipada 18/09/2023 19/01/2024
Avaluació del primer període 18/09/2023 19/01/2024
Avaluació del segon període 12/02/2024 06/06/2024

 

Tercer curs

Primer semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)11/09/202322/12/2023
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 31/12/2023
Període d'avaluació complementària *08/01/202423/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 30/01/2024
Període d'avaluació extraordinària *31/01/202407/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes 19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)08/02/202406/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 27/05/2024
Període d'avaluació complementària *07/06/202414/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària *24/06/202401/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes 10/07/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada11/09/202323/01/2024
Avaluació del primer període08/02/202414/06/2024
Avaluació del segon període08/02/202414/06/2024

Pràctiques externes

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada18/09/202319/01/2024
Avaluació del primer període18/09/202319/01/2024
Avaluació del segon període12/02/202406/06/2024

 

Quart curs

Primer semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)11/09/202319/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 31/12/2023
Període d'avaluació complementària *15/01/202423/01/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 30/01/2023
Període d'avaluació extraordinària *31/01/202407/02/2024
Terminis per tancar i signar les actes 19/02/2024

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segundo semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)08/02/202406/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària 27/05/2024
Període d'avaluació complementària *07/06/202414/06/2024
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinària 21/06/2024
Període d'avaluació extraordinària *24/06/202401/07/2024
Terminis per tancar i signar les actes 28/06/2023

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada11/09/202323/01/2024
Avaluació del primer període08/02/202414/06/2024
Avaluació del segon període08/02/202414/06/2024

Pràctiques externes

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Avaluació anticipada18/09/202319/01/2024
Avaluació del primer període18/09/202319/01/2024
Avaluació del segon període12/02/202406/06/2024

 

 

Acord normatiu

A l'Acord normatiu 14792/2023, del dia 14 de febrer de 2023 pel qual s'aprova el calendari per a l’any acadèmic 2023-24, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2023. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 28 de març al 7 d’abril de 2024 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives