Facultat de Filosofia i Lletres

Primer semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)09/09/202423/01/2025
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària

Fins a set dies naturals abans de la data de l'examen complementari (art. 37.3 del Reglament acadèmic), per a les assignatures que tenguin elements avaluables al període complementari.

15 dies després de la realització o del lliurament dels elements d'avaluació contínua (art. 37.2 del Reglament acadèmic), per a les assignatures que no tenguin elements avaluables al període complementari.

Període d'avaluació complementària *08/01/202523/01/2025
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinàriaFins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari 
Període d'avaluació extraordinària *31/01/202507/02/2025
Terminis per tancar i signar les actes31/01/202518/02/2025

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Segon semestre

EsdevenimentData d'iniciData de fi
Període lectiu (docència, avaluació contínua i complementària)10/02/202516/06/2025
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació complementària

Fins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen complementari (art.37.3 reglament acadèmic), per a les assignatures que tenguin elements avaluables al període complementàri. 
15 dies després de la realització o lliurament dels elements d'avaluació continua (art.37.2 reglament acadèmic), per a les assignatures que no tenguin elements avaluables al període complementari.

Període d'avaluació complementària *29/05/202516/06/2025
Termini per lliurar les qualificacions als alumnes abans del període d'avaluació extraordinàriaFins a 7 dies naturals abans de la data de l'examen extraordinari 
Període d'avaluació extraordinària *25/06/202507/07/2025
Terminis per tancar i signar les actes25/06/202515/07/2025

* Sempre que estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Treball de Fi de Grau

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació del període únic 08/01/2025 27/09/2025 30/09/2025

Pràctiques externes

Esdeveniment Data d'inici Data de fi Data de tancament d'actes
Avaluació del període únic 08/01/2025 27/09/2025 30/09/2025

 

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2024 al 6 de gener de 2025 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 25 de novembre de 2024. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 17 al 27 d’abril de 2025 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.

Calendari d'actuacions administratives