Facultat de Filosofia i Lletres

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 20/09/21 31/01/22
Vacances Nadal 23/12/21 6/01/22
Avaluació complementària primer semestre*

24/01/2022

01/02/2022
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària primer semestre)   Fins al 8 de febrer de 2022
Avaluació extraordinària primer semestre* 11/02/22 18/02/22
Període lectiu segon semestre 21/02/22 23/06/22
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre)   Fins al 3 de març de 2023
Vacances Setmana Santa 14/04/22 24/04/22
Avaluació complementària segon semestre* 13/06/22 23/06/22
Terminis per publicar les qualificacions (avaluació contínua/complementària segon semestre)   Fins a l'1 de juliol de 2022
Avaluació extraordinària segon semestre* 04/07/22 14/07/22
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre)   Fins al 22 de juliol de 2022
Avaluació pràctiques externes  Consultar la guia docent de cada estudi Consultar la guia docent de cada estudi
Treball Final de Grau (TFG)  Consultar la guia docent de cada estudi Consultar la guia docent de cada estudi
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Treball Fi Grau i Pràctiques externes)   Fins al 30 de setembre

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

A l'Acord normatiu 13864/2021, del dia 23 de febrer de 2021 pel qual s'aprova el calendari per a l'any acadèmic 2021-22, podeu consultar el calendari acadèmic per als estudis universitaris conduents a l’obtenció dels títols de màster.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 6 de gener de 2022 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 26 de novembre de 2021. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 14 al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.