Facultat d'Economia i Empresa

EsdevenimentData iniciData fi
Període lectiu primer semestre12/09/2222/12/22
Vacances Nadal23/12/226/01/23
Període lectiu sense docència primer semestre 25/01/23 01/02/23
Avaluació complementària primer semestre *09/01/2324/01/23
Publicació qualificacions avaluació complementària primer semestre 30/01/23
Tribunal de defensa TFG anticipada 31/01/23
Avaluació extraordinària primer semestre *

02/02/23

09/2/23
Període lectiu segon semestre10/02/2329/05/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Extraordinària primer semestre)  20/02/23
Vacances Setmana Santa06/04/2316/04/23
Avaluació complementària segon semestre *30/05/2315/06/23
Període lectiu sense docència segon trimestre16/06/2323/06/23
Publicació qualificacions avaluació complementària segon semestre 22/06/23
Avaluació extraordinària segon semestre *26/06/2303/07/23
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (Extraordinària segon semestre)  12/07/23
Tribunals de defensa TFG complementària04/07/23 06/07/23
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG i PEX)  12/07/23

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2022 al 6 de gener de 2023 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 28 de novembre de 2022. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 6 al 16 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.