Facultat d'Economia i Empresa

Esdeveniment Data inici Data fi
Període lectiu primer semestre 28/09/20 19/01/21
Vacances Nadal 23/12/20 6/01/21
Període lectiu sense docència    
Avaluació complementària primer semestre * 21/01/21 03/02/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (primer semestre) 09/02/21
Avaluació extraordinària primer semestre *

12/2/21

19/2/21
Període lectiu segon semestre 22/02/21 07/06/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària primer semestre) 02/03/21  
Vacances Setmana Santa 01/04/21 11/04/21
Avaluació complementària segon semestre * 11/06/21 25/06/21
Període lectiu sense docència    
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (segon semestre) 01/07/21
Avaluació extraordinària segon semestre * 05/07/21 15/07/21
Terminis per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (extraordinària segon semestre) 23/07/21  
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG) 23/07/21  
Termini per lliurar les actes amb les qualificacions degudament indicades i signades (TFG segona defensa. Opcional) 30/09/21  

* Per als casos en què estigui previst a les guies docents de les assignatures.

Vacances i festius

  • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2020 al 6 de gener de 2021 (ambdós inclosos).
  • Festivitat del Beat Ramon Llull: 27 de novembre de 2020. Festa oficial de tots els centres de la Universitat.
  • Vacances de Pasqua: del 1 al 11 d’abril de 2021 (ambdós inclosos).
  • Són dies festius tots els que es determinin amb caràcter general i els que ho siguin dels municipis de Palma o Eivissa o Alaior, per als centres i dependències allà situats.